Voldtægt på underklassen

Ja det undre virkelig Behandl os ordentligt hvordan politikerne så hurtig og helt uden problemer får gennemført ghettoplanen.

Tænk sig der er så mange usolidariske, asociale politiker som er blevet stemt i folketinget, det fortæller jo en helt del om hvem største delen i samfundet er og hvad det er største delen af folket i Danmark går ind for. Mindre tallet er i dag de svage, syge, handicappede, børn, unge og ældre vrages og kasseres af de lavtlønnede og mellemklassen for uden dem ville dem som sidder på magten i fagbevægelsen, virksomheder inkl. banker og politikerne ikke kunne gennemføre den asociale og usolidariske politik. Visse partier dækker sig i skjul af deres navne og populistiske politik, så folket ikke opdager, hvad der egentligt foregår.

De lavtlønnede og mellemklasser ser slet ikke at politikerne langsom vil sænke lønningerne for dem på lavtlønsområdet og mellemklassen samtidig med at man skubber de svage, syge, handicappede og ældre ud af samfundet.

I Holland er det afprøvet og som i den grad er mislykkes og det er de danske politikere vel viden om, men alligevel fastholder politikerne at ghettoplanen skal gennemføres.

Men vi kan desværre se tingene trækker kraftig i den retning vi har frygtet længe.

Folk der længe har været skrevet på venteliste og så når de endelig er fremme ved enden af ventelisten får de denne besked, ”desværre” du er blevet arbejdsløs, syg, handicapped, har det forkerte navn eller er blevet pensionist, så du kan ikke bo i dette boligområde, da boligselskabet har fået besked på at her kun må bo folk i job og er hvide ifølge politikernes ghettoplan.

Så er du ældre og gerne vil bo i nærheden af dine børn eller børnebørn, så glem det. Er du på en offentlig ydelse, så glem håbet om en billig bolig med mindre du finder en bolig med skimmelsvamp.

Selv når boligblokkene er nede på det som de skal ifølge ghettoplanen, så vil de ikke blive slette fra listen som ghetto og dermed vil de altid være en ghetto og dermed dømt til nedrivning for hvem med en højere løn vil bo i en ghetto…

(Behandl os ordentligt er ikke overrasket over man vil fremme parallelsamfundet frem for at afskaffe det, vi vil bruge sangeren Michal Falk ord fra sangen gakgak i gågaden men vil ændre det til nu går det gakgak i bolig ghetto områderne.)

Politikerne siger de vil afskaffe parallelsamfundet, men vil de nu også det for et parallelsamfund betyder jo bare et mindre tal som samles om fælles bl.a. ved at søge ind i billige boliger pga. deres økonomi eller ønske om at bo billigt og ikke betale største delen af sin indkomst i husleje.

Ved at afskaffe parallelsamfund, så ønskes der hermed et flertalssamfund og dermed har man banet vejen for at flertallet skal bestemme hvor mindretallet skal bo, hvordan det skal leve, hvor mange børn de skal have, hvor deres børn skal gå i skole og hvilke uddannelsesmuligheder de kan få. Vi har set et lille tiltag til fx at politikerne vil bestemme over DR, journalister og skuespillere, om hvilke slags film eller andet de skal lave og sende.

Det med at man vil afskaffe ghetto områderne er jo bare noget man siger, for når man afskaffer den ene ghetto område opstår det næste ghetto område et andet sted. Der hvor folk bliver smidt ud fra vil overklassen måske overtage og gøre så dyre at resten må flytte. Lad os se hvornår der laves indhegninger som afskærmer ghetto områderne så folk skal have kort og tilladelser til at gå ind i disse områder og de rige kan undgå alt andet ind end deres egne typer…

Rikke Skovgaard som er seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut har udtalt at ghettoplanen som en vandseng. Lægger du dig i et hjørne skvulper det over i et andet hjørne. Kilde læs mere

Politikerne siger at kommunerne vil hjælpe så der ikke opstår nye ghettoboliger eller ghetto områder, men hvordan kan kommunerne det, når de i forvejen skal spare på alle områder for at få budgettet ti

l at løbe rundt eller skal de svage ude i kommunerne betale for politikernes ghettoplan. På den måde er det jo de svage som bliver flyttet væk fra deres trykke rammer som bliver straffet økonomisk eller i pleje og hjælp for at flytte dem. Det kan man da kalde ”der er noget galt i Danmark dybbøl mølle maler helt ad helvede til”

Læs mere og her