Vi skal uddanne endnu flere forsker

Behandl Os Ordentligt siger

Vi skal uddanne mange flere forskere, hende artiklen handler om har fundet ud af en simpel måde at rense drikkevandet på, det er en god ide at have mange forskere der gransker og undersøger alle ting

Det vil jo kunne gøre sådan at vi kan få fjernet fortidens lemfældige behandling af naturen med efterfølgende skader

Forskere vil jo også kunne granske og undersøge hvad vi kan gøre i fremtiden for at mindske eller helt afskaffe affald, hvis vi på en eller anden måde kan få det lavet så vi i fremtiden kun producere af genanvendelige materiale

Vi kunne være forgangs land for mange andre lande, så vi kan lære og uddanne dem i af gøre det samme i deres eget land på en eller anden måde ingen siger det skal være som danskerne finder ud af hvis man kan finde andet der virker lige så godt

Farlige kræftfremkaldende stoffer i drikkevandet

(Det er en helt specifik gruppe af kemikalier, som Bente Højlund Hyldegaards opfindelse er designet til at fjerne.

Gruppen kalder vi i daglig tale for klorerede opløsningsmidler. Det drejer sig helt konkret om stofferne PCE, TCE, DCE og VC.

Stofferne kan blandt andet være kræftfremkaldende – og det er derfor vigtigt, at vi ikke får dem ind med drikkevandet.

I dag bruger regionerne typisk en metode til at fjerne kemikalierne, som kræver at grundvandet pumpes op og sendes gennem et kulfilter.

Kemikalierne binder sig så til kulstofatomerne, og det rensede vand kan sendes ned i jorden igen.

Det er energikrævende at pumpe vandet op og ned af jorden, og kulfilteret, som binder de farlige kemikalier, ender med i sig selv at blive til giftigt affald.

Med Bente Højlund Hyldegaards metode kan vandet blive i undergrunden, og det renses uden at skabe kritiske affaldsprodukter).(Kilde. dr.dk)

Læs mere på dr.dk