Vi skal hverken have pisk eller gulerods metoder i jobcentret

Behandl Os Ordentligt siger.

Ja vi skal ikke have pisk ej heller gulerodsmetoden, forfærdelige ord oversat til forståelige sprog enten skal du tæskes eller narres til at gøre noget.

Der skal være sund fornuft der råder i jobcentrene ingen torturkamre eller lokkeduer.

En anden relevant indvending mod rådighedskravet, som det fortolkes i den nuværende beskæftigelseslovgivning, er, at ’ret og pligt’ oprindeligt henviste til, at man har ret til universelle ydelser, når man har betalt sin skat. Denne fortolkning gælder i øvrigt stadig i forhold til offentlige ydelser som folkepension, børnepenge og ydelser i sundhedsvæsnet.

Er der nogen som orker at høre mere om, skal eller kan og tage det alvorligt nu til dags efter man har set 3 siffret milliardbeløb forsvinde ud i den blå luft

Skal måske tilbage til den gang det hed ”arbejdsformidling” hvor man hjalp borgere der var blevet arbejdsløs af den ene eller anden grund tilbage til arbejdsmarkedet i et ordinært job i sted for den nuværende palette hvor diverse udnyttelses metoder, nærmest lavtliggende ting man udsætter arbejdsløse borger for i dag…

Vi har jo set masse af eksempler hvor folk er sendt i praktik, afklaring, aktivering, løntilskud osv…

Der er virksomheder hvor en der er i praktik simpel hen oplære den næste der kommer i praktik, man har overtaget masser af ordinære arbejdspladser der er gjort til midlertidige arbejdspladser, hvor man stort set benytter gratis arbejdskraft. Imens er disse ordinære arbejdspladser forsvundet og virksomhederne sparre penge uden at der stilles krav om at de skal ansætte folk til stillingerne, hvordan kan det være lovligt.

Kan også spørge er det lovligt at man har lavet en hel industri af arbejdsløse som bliver presset som man presser citroner og den friske saft løber ned i grådige konsulentfirma, private jobkonsulenter, privat socialrådgiveres og deres skuffeselskaber så de er sprængtfyldte med milliarder og måske på vej mod trillioner. Den slags oprettede profit stillinger er ikke produktive virksomheder og dermed ikke godt for landets økonomi.

Behandl Os Ordentligt siger vi skal have den sunde fornuft ind på jobcentrene, så de arbejdsløse borger kan se der er fornuft i det de fremadrettet skal og kan.

Det vil helt sikkert også hjælpe på stress og andre sygdomme, så vi får et meget bedre arbejdsmarked samt glade medarbejdere og borgere.

Blokerer for forskning

(Umiddelbart vil vi forvente de samme resultater i Danmark som i Finland. Men efter to års hårdt arbejde har vi desværre mødt en mur: I marts fik vi afslag fra Beskæftigelsesministeren på vores ansøgning om et forsøg med kontanthjælp uden krav og sanktioner.

Ministeren skriver i sit svar, at han ikke vil give tilladelse til forsøget, da det bryder med princippet om ’ret og pligt’ og rådighedskravet.

Princippet om ’ret og pligt’ går langt tilbage i arbejderbevægelsens historie. Men som tidligere arbejdsmarkedsforsker Erik Christensen har beskrevet, så betød ’ret og pligt’ oprindeligt noget helt andet, end den måde nutidens socialdemokrater bruger begreb). (Kilde. information.dk)

Læs mere på information.dk