Vi producerer dele i Danmark der bruges til krig

Behandl Os Ordentligt siger.

Vi har et firma i Danmark som har lavet flere ting som er blevet anvendt til krig når det er kommet frem til dem der har købt det

Så kan det være underordnet hvor mange regler og love man som firma overholder, hvis dem (andre lande) som køber det på en eller anden måde anvender det til krigsførelse. Andre lande er jo ikke underlagt danske love, så der skal mere til.

Behandl Os Ordentligt synes ikke det er ok med den lov som blev vedtaget 1. januar 2017, som gør sådan at arbejdsløse ikke kan sige nej til at arbejde i en virksomhed som fremstiller dele som anvendes til krigsførelse

Det bør være alles ret at kunne sige nej til at være med til at fremstille ting som anvendes til krigsførelse, det kan jo blive brugt til at slå børn ihjel med, hvis politikerne kan vedtage den slags love, lugter det kraftigt af fascisme

Her bør vi vise vi ikke er en bananrepublik og forstå de følelser folk kan have ved at deltage i at fremstille krigsmateriel, det vil regeringen så nok påstå der ifølge loven ikke kan kaldes krigsmateriel men det er jo absolut intet værd hvis og når den der køber materialerne, anvender det til krig

”KONSEKVENS AF NYE DAGPENGEREGLER”

Arbejdsløse kan ikke afvise job i krigsproduktion

De nye dagpengeregler betyder, at arbejdsløse ikke længere kan afvise arbejde i våbenindustrien – med mindre de da vil miste dagpenge i tre uger eller længere tid. “Unødig regelforenkling”, mener a-kasserne.

Arbejdsløse kan ikke længere sige nej til et arbejde med henvisning til, at virksomheden “medvirker til udvikling og produktion af krigsmateriel”. Med mindre de vil miste tre ugers dagpenge eller risikere at sætte selve dagpengeretten over styr.

”Vi har ikke på noget tidspunkt haft problemer med at administrere de gyldige grunde. Eva Obdrup, 3FA”

Det er konsekvensen af dagpengereformen, som træder i kraft 1. januar 2017. Med reformen forsvinder muligheden for at sige nej til krigsproduktion sammen med andre såkaldte “gyldige grunde” for at afvise anvist arbejde eller sige sit arbejde op. Fysisk vold og tobaksrøg forsvinder også fra listen.

Om leverance af udstyr til fly skriver virksomheden blandt andet:

(-Terma ansøgte og modtog udførselstilladelse til selvbeskyttelsesudstyr i januar 2015 (vedrørende hovedleverancen) og i januar 2018 (vedrørende reservedele).

– Sidste leverance fandt sted i marts 2018, otte måneder inden den danske suspension af eksport af våben og militært udstyr til UAE (De Forenede Arabiske Emirater, red.) trådte i kraft den 22. november 2018, skriver virksomheden og tilføjer:

– Terma overholder de til en hver tid gældende danske og internationale regler for handel med navigationsudstyr, forsvarsmateriel og dual-use produkter (herunder reservedele og service), og vi følger altid afgørelser truffet af de danske myndigheder, lyder det afslutningsvis).(Kilde. ekstrabladet.dk)

Lær mere på ekstrabladet.dk