Vi bliver flere og flere mennesker på denne jord, så vi kan ikke bare lukke grænser, vi skal hjælpe hinanden

Behandl Os Ordentligt siger

Der bliver flere og flere mennesker rundt på jorden som ikke kan klare sig selv eller de områder de bor i blive golde og derfor må de vandre/flytte sig til et anden sted at være

Her hjælper det ikke at nogle lande tror man bare kan lukke grænserne, bygge mur eller sætte hegn op, folkevandringen bliver større og større, så på sigt vil hverken hegn, mur eller lukkede grænser kunne holde dem udenfor de lande som tror de kan barrikadere sig og bare hytte sig selv og sine samt lade fanden tage resten, så enkelt er det ikke

Vil alle landene her på jorden ikke indse at de skal sætte sig sammen og få problemerne løst i fællesskab bliver det bare være og være

Der er over 20 millioner Afrikaner som lever under sultegrænsen + alle de andre rundt om i verden…

Det vil ikke være sjovt hvis de 20 millioner Afrikaner finder ud af der ikke er længere end de kan svømme til Spanien og derefter kan de gå op gennem Europa, det skal vi helst undgå, derfor skal hele verden med i at løse den stigende problem med fattigdom og folkevandring til nye områder

Man ved hvis viljen er til stede når man rigtigt langt, så se at komme ”i gang”

Brug for ændring i sundhedsloven

(Rådet for Socialt Udsatte mener, at der er brug for en ændring i sundhedsloven, så der indføres ret til nødvendig sundhedsbehandling. Der skal kunne foretages udredninger og behandlinger, som er nødvendige for at behandle personens sygdom, hvor der er risiko for, at tilstanden forværres uden behandling.

– Undersøgelsen tegner et billede af en voldsomt marginaliseret gruppe mennesker, der har brug for hjælp på et meget basalt niveau. Der er brug for, at Christiansborg tager ansvar og bl.a. ændrer i sundhedsloven, så gademigranterne kan få den nødvendige hjælp, mens de nu engang er her – det er forudsætningen for, at de kan hjælpes til en værdig og varig rejse tilbage, hvor de kommer fra, siger Vibe Klarup.

Rådet for Socialt Udsatte håber, at rapporten kan være med til at skabe en mere nuanceret debat om uregistrerede migranter og i sidste ende pege på løsninger på et sundhedsproblem, der angår hele samfundet). (Kilde. sameksistens.dk)

Læs mere på sameksistens.dk