Vejen frem, arbejdstiden skal ned

Behandl os ordentligt siger:

Vi mener absolut den eneste rigtige vej frem i samfundet er at nedsætte arbejdstiden, det vil gøre sådan at vi kan få alle med på arbejdsmarkedet, så der ikke er nogen som skal skubbes ud af arbejdsmarkedet

Og det ser da også ud til ifølge Roskilde Universitet

”Ifølge lektor i arbejdsliv ved Roskilde Universitet Janne Gleerup er firedages arbejdsuger en tendens, der begynder at spire frem flere steder”.

Nedsat arbejdstid fra 37 til 30 timer findes på it-virksomheden Abtion, it-virksomheden IIH Nordic og Odsherred Kommune…

Behandl os ordentligt håber kraftigt på at vi kan være med til at få endnu flere med på ideen at nedsætte arbejdstiden fra 37 til 30 timer ugentligt på et eller anden måde, vi vil ikke lave nogen fast skema man skal køre efter, hovedformålet er bare arbejdstiden skal ca. 7 timer eller mere ned, så må det være op til det enkle virksomhed/firma på hvilken måde de ønsker nedsættelsen

Der udover har København’s kommune, som forsøg tilbudt knap 500 medarbejdere at gå op eller ned i tid. – Det vil sige folk selv kan bestemme om de vil arbejde korter eller længere arbejdsuge alt efter hvad der passer bedst i deres livssituation

Behandl os ordentligt synes så ikke det er godt med dem der vil arbejde længere end de 37 ugentlige timer, fordi her tænker vi på nedslidning, stress og depression, når nu der er mulighed for at arbejde mindre

Behandl os ordentligt håber 2020 vil blive året der rykker med nedsat arbejdstid på en helt del virksomheder…

I jagten på spildtid holder medarbejderne korte, effektive møder i it-virksomheden Abtion.

(De kan vælge imellem to typer møder: et standardmøde på 20 minutter eller et ekstra langt møde på 40 minutter.

– Det er ret kort tid at have med at gøre, så derfor har vi brug for et ur, der viser os, hvor lang tid, vi har tilbage, fortæller Bo Kønskov.

På forhånd har mødedeltagerne aftalt, hvor langt mødet skal være, og så ringer uret, når mødet er slut.

– Det har en psykologisk effekt, der gør, at man ‘speeder up’ og skynder sig at aftale det, man skal have aftalt, og dropper pjattet og hyggesnakken, siger lederen.

Bo Kønskov understreger, at de sagtens kan pjatte og hygge sig, men det foregår bare i de dedikerede pauser). (Kilde dr.dk)

Læs mere på dr.dk