Utrygt for hvem

Utrygt for hvem?

Jann Sjursen formand for social udsatte skrev et indlæg i arbejderen om hjemløse og det er nødvendigt at lave love om hvad og hvordan hjemløse må og skal gebærde sig, fordi udsathed kan gøre os udtrykke. Læs mere

Behandl os ordentligt siger:

Hvis man er formand for socialt, udsatte synes vi det virker meget svagt at gå ind for at lave love samt gøre fattige og hjemløse så usynlige som muligt, hvorfor gør man det? Er det fordi foreningen socialt udsatte er bange for de ikke får midler fra staten til at drive foreningen eller hvad?

Behandl os ordentligt har også deltaget i fattigdomskonference og set hvad der forgår til den slags møder, vi blev spurgt om vi vil deltage og det vil vi gerne, vi stillede det krav at det skulle være ikke partipolitisk, det svar vi fik var ”det er ikke partipolitisk”

Vi mødte op til mødet og så straks det var hængt banner op med reklame for et parti, vi fandt også rimelig hurtigt ud af at der stort set ikke var andre som deltog men deltagerne fra lige det reklamerede parti. De kom for at tale om fattigdom samt profiler sig selv, en havde skrevet en bod om sin far fra 1950erne som hun gerne vil reklamer for, så der kunne blive solgt nogle af bøgerne, der var også landspolitiker med som talte stolpe op og stolpe ned om hvad der kunne gøres og var der også for selvprofilering, samt der var en fagforbunds formand, som kunne fremvise en diasshow men ingen forslag til hvad der kunne gøres

Det der undrede os mest, var alle talte om fattigdom og hjemløshed men ingen har efterfølgende gjort noget for at ændre det. Det eneste der efterfølgende blev gjort, var jo at der blev flertal i folketinget om at fjerne det som hed fattigdomsgrænsen og hermed ophørte alt fattigdom officielt

Det er her Behandl os ordentligt ser den alle størst problem ved hjemløshed og fattigdom

Vi har et samfund/embedsmænd/politiker som laver love og regler for vores borger som er uden for arbejdsmarkedet, så der bliver dårlige og dårligere leve forhold, at de ikke kan være en del af det etablerede samfund

Man vil ikke have de svage og fattige borgere er en del af bybilledet og samtidig vil man fjerne dem fra boligblok områder ved at lave ghetto liste som gør at man river boligblokke ned selv om de er egnede til beboelse og flytter de svage og fattige til andre steder, men hvor? Det gør sådan at der er boligselskaber som vil betale folk på kontanthjælp, førtidspensionister og folkepensionister 50.000 kr. for at flytte fra deres lejlighed

Husk vi kan ikke fjerne alt der ikke skinner som gul ved at hvid kalke alt og alle, laves der love og regler så vi får mange hjemløse og fattige må vi accepter de er en del af bybilledet, længere er den ikke. I stedet for at rive folk op med rod kunne det være en ide at løse problemet og lad folk selv bestemme hvor de vil bo og hvordan de vil leve