Unge med stress og angst

Behandl os ordentligt siger.

De unge i dag virker som om de kan klare uddannelsessystemet uden at få stress, men hvad giver dem så stress?

Det ser ud til at unge slet ikke er skrøbelige og sagtens kan klare det pres der ligger på dem under uddannelserne, men det er noget helt andet som der gør at unge i dag får stress og angst.

Antallet af unge som får stress eller angst i dag er stigende og årsagen skal vi finde i den måde systemet har ændret og skåret i de sociale love og lov som vedr. de unges faldende indkomster.

Før i tiden så steg levestandarden for hver generation, men nu falder faktisk levestandarden og dermed er der større chance for at børn af en familie med trange kår også selv havner i samme situationer, altså at blive en som må leve i trange kår. Begrebet ”underklasse” er så truende for de unge fordi de netop er bange for at ende som deres forældre at de får stress og angst.

Modsat er det også for de unge af forældre med succes utroligt belastende for de unge og dermed kan det gøre at disse unge mistrives mentalt.

Behandl os ordentligt siger at når nu det kan ses fra undersøgelser at når et land med høj eller stigende indkomstmuligheder så vil der tilsvarende blive en stigning af mental mistrivsel hvorfor så fortsætte og ikke lære af det.

Ulighed og ved at kun gøre de rige endnu rigere og underklassen mere og mere fattige.

Skyldes ikke sociale medier

(Kunne der være mere oplagte forklaringer på stigende angst og stress end faldende social mobilitet?

Det fremføres ofte, at udbredelsen af sociale medier konstant eksponerer de unge for idealer, de ikke kan leve op til – for eksempel kravet om den perfekte krop.

Hertil har jeg to indvendinger.

For det første har andelen af femtenårige piger, der føler sig for tykke, ligget konstant på omkring 50 procent siden 1980’erne. For det andet begyndte stress og angst at stige, lang tid før de sociale medier vandt udbredelse.

Det er muligt, at stigende stress og angst blandt de unge også skyldes et uddannelsessystem, hvor vi i stigende grad ser en modsætning mellem, hvad eleverne skal lære (at være selvstændige), og hvordan de eksamineres (de skal levere et bestemt svar). Men det modsiger ikke min hypotese). (Kilde. information.dk)

Læs mere på information.dk