Tvungen pasning af børn fyldt 1 år

Danmark er et opdelt samfund. Det er ikke noget der kommer en gang eller måske kommer en gang, nej Danmark har det allerede nu inden for mange områder.

Opdelingen indføres ovenikøbet med lov, så det bliver til tvang overfor visse borgere, mens andre borgere som enden bor de rigtige steder eller har økonomien i orden eller simpelthen ”bare” følger strømmen uden at sætte spørgsmål ved om de også er enig i det som der lovgives omkring.

Alle har nok hørt om ”ghettoplanen” som jo sådan set ikke er en lov, men består af mange dele og det er så disse dele som implementeres i diverse love. For det første er der jo kriterierne for ”ghettoplanen” dvs. hvornår kan man kalde det en ghetto. En ghetto betyder jo i ordet forstand bare en gruppe af mennesker som har samme interesser eller på anden deler grundlag for at være sammen. Det vil sige det kan være folk som går op i en bestemt sport eller man tilhøre eliten, men det kan også være som vi ser det folk som elsker at bo i almennyttige boliger og i mod satte grøft har vi villaejerne i de rige kommuner som alle bor i mange million villaer, er en anden ghetto.

Folketinget og dermed alle partierne har stemt for og fremsat kriterier for hvad en ghetto er. Der er så valgt netop lige de kriterier som de ved vil ramme dem som bor i almennyttige boliger. Det er folk med lave indkomster og mange af dem har en kort uddannelse eller slet ingen. Ligeledes har politikerne valgt at tælle lejerne op i bunker som fx er indvandre, syge, folk på offentlig ydelse inkl. dem på barsel og så til sidst også førtids- og folkepensionisterne. Alle som ikke har råd til at betale for en husleje på over 10.000 kr. om måneden plus forbrug af el, varme og vand.

I disse år smides folk ud af de almennyttige boliger i loven navn, men det stopper jo langt fra her. For selv om der er folk som slipper for tvangsudsmidningen, så slipper de ikke for det liberalistiske system, da der jo også er indført tvungen vuggestue til børn der er fyldt 1 år, når de bor i almennyttig bolig og som er stemplet af politikerne som udsat boligområde. Disse familier må ikke selv bestemme om de vil passe deres barn hjemme indtil det når børnehavealderen for nej politikerne mener åbenbart ikke folk i almennyttige boliger ved hvordan man opdrager sine børn.

Underligt nok så findes der borgmester som er født og opvokset i disse almennyttige boliger og andre mennesker som har klaret sig temmelig godt på trods af deres opvækst. Men i dagens Danmark gælder kun opvæksten man får fra fremmede i vuggestuen og børnehaverne alle andre måder at opdrage sine børn på er ulovligt når man bor i almennyttig bolig. Dog er dette så ikke ulovligt for resten af landets borgere.

Folk som bor i almennyttige boliger, er i dag dømt til at være folk som er fattige, uvidende og ja skal vi sige dumme ifølge politikerne for hvorfor ellers lave den slags love.

En mor skriver i afmagt at hun bliver nødt til at flytte fra en almennyttig bolig selv om hun elsker at bor der, men da hendes barn fylder 1 år og hun selv ønsker at passe sit barn hjemme indtil børnehavealderen, så bliver hun nødt til at flytte ellers bliver hun straffet økonomisk. Ved at flytte kan hun forblive hjemme og passe sit barn til det skal i børnehave uden hun bliver straffet. Samme person, samme opdragelse, men kun bopæls adressen afgør om man straffes for at passe sit eget barn.

Er du i tvivl om det er rigtigt finder du lovgivningen her om pasning af eget barn i udsatte boligområder som hedder Dagtilbudsloven § 44 a, underligt loven hedder dagtilbudsloven for den burde jo hedde tvungen daginstitutionslov for udsatte, fattige, syge, på barsel og arbejdsløse.

Set ud fra et psykologisk og lægeligt synspunkt er det jo vigtigt at forældre har det godt og kan give deres barn den bedste tryghed. Det ville jo her være at forældre får lov at blive boende der hvor de gerne vil bo. Set ud fra barnet tarv og med lægelige og videnskabelige undersøgelser, så er det jo i de første 2 år af barnets levetid barnet tilegner sig den basis som skal danne barnet for resten af livet. Derfor er det jo vigtigt at barnet er så meget sammen med sine forældre som muligt for at få denne tryghed som giver den arv de skal bygge deres liv på. Dette er ikke altid at forældre ønsker at leve en stresset tilværelse, men ønsker at hive stikket ud i den periode af deres liv for at kunne give deres børn den bedste grobund. Desværre er dette ikke tilladt når man bor i almennyttig bolig og som er kommer på folketinget liste som udsat område. Her tages ikke hensyn til den enkelte familie, men man tager alle over en kamp og erklære dem uduelige forældre og tvinger dem til at sendes deres børn i vuggestue for ellers bliver de økonomisk ramt.

Det kaldes ikke en velfærdsstat, men en …. (Kilde. Lissi Andersen Køge)