Tilskud til fodindlæg og ortopædiske sko

Tilskud gives i dag jf. serviceloven og jf. Ankestyrelsens principafgørelse 43-18 til både dem som har en sygdom, men også pga. ændringer som er alders relateret. Det vil sige at folk som i løbet af livet får en ændring i fødder som gør at et fodindlæg eller ortopædiske sko er en nødvendighed kan få tilskud til dette.

Ansøgning
Uanset hvad det er du søger til bør du gøre det på borger.dk. På den måde vil du også få en kvittering for du har ansøgt og du vil altid ud fra denne kvittering kunne tage kontakt til din kommune i tvivlsspørgsmål om svarfrister og andet.

Hvor henvender jeg mig med bevillingen
Du har 2 muligheder for at få lavet et fodindlæg. Du kan enten henvende dig til en fodterapaut eller til en sko specialist som laver fodindlæg og ortopædiske sko.

Ved henvendelse til en fodterapaut
Det er meget normalt at en fodterapaut begynder en fodbehandling før der ses på hvilket fodindlæg der menes bedst for dig. Det vil dermed sige at der bliver en egenbetaling for selve fodbehandlingen og som regel vil der også være en egenbetaling til fodindlægget selv om du har fået en bevilling af kommunen, da dette beløb sjældent dækker hele beløbet. Dog kan du få 85% af beløbet til selve fodbehandlingen dækket, hvis du har et helbredskort på 100 %.

Ved henvendelse til en fodterapaut
Her ses udelukkende på fodindlægget og her vil der laves aftryk af din fod og en undersøgelse af din fod, så der kan laves et fodindlæg, som nøjagtig tager hensyn til hvor din fod skal afhjælpes, så du undgår at skåne din fod og du får en bedre gang.

Behandl og ordentligt udtaler
Det er ud fra de oplysninger Behandl os ordentligt har indhentet fra borgere, at hvis man skal have lavet en fodbehandling inkl. klippe negle og taget en årsstatus af sine fødder, så vil det bedste være en fodterapaut. Husk der vil være en egen betaling og tag forbehold for at nogle fodterapauter ikke fratrækker de 85% ifølge dit helbredskort og dermed skal du selv sende regningen videre til din kommune.

Til gengæld hvis man skal have lavet et fodindlæg, så er og bliver diverse specielle sko butikker der tilbyder at lave ortopædsko og bandagister de bedste til at lave fodindlæg, da deres speciale er fodindlæg og ortopædsko. Her laves et aftryk af ens fødder som nøje fortæller formen og trykket på ens fødder og dermed får du det bedste resultat. Det er absolut det billigste at vælge en bandagist eller speciel sko butik, da der som regel ingen egen betaling vil være.

Ankestyrelsens principafgørelse 43-18

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgode efter serviceloven se § 11 og 12