Tilbagetrækning med værdighed

Vi ved jo alle at fra vi bliver født og fremad handler livet jo stor set om skole, uddanelse og blive dygtiger og dygtiger.

Vi skal kunne klare os rigtigt godt på jobbet og tjene mere og mere så vi kan købe mere, rejse, feste, fritidsliv og andet som vi mener eller tror vores familie, venner og kollegaer kan. Desuden så vil vi give vores børn alt og mere til som vi mener andre forældre giver deres børn. Er det luksus eller er der tale om en nøjdvendighed for at leve et godt og værdigt liv.

Vores overforbrug er med til at skabe endnu flere arbejdspladser, på godt og ondt. Nok mere ondt end godt er fordi det skaber mere affald og større mængder af skade på miljø og klima.

Vi er jo blevet lært op af forældre, familie, skole, uddannelse steder, virksomheder til hvordan det er at arbejde, det har vi også gjort til vores idenditetet, når vi er til fest, når vi er med børnene på tur i skolen og når vi er hjemme hos vores familie. – Er det eneste vi taler om, vores arbejde, hvor travlt der er, hvor meget virksomheden rykker i os fordi vi er nærmest uundværlige. Vi føler og vil gøre alt for virksomheden som var den vores forældre. Har du tænkt over hvor din personlighed blev af eller tager du gerne arbejdet med på ferie.

Langt de flest der er på arbejdsmarkedet, giver den en skalde når de er på arbejde, tænker ikke altid over hvilken arbejds stilling vi arbejder i men det er jo rigtigt farlig ikke at gøre det, gentagende ensartede stillinger, bevægelser vi gentager millioner af gange øderlægge vores krop, vi nedslides. En start på at minske nedslidning kunne være, hvis du fik indført skiftende arbejdsopgaver, så prøv at tal om dette på din arbejdsplads.

Det sker samtidig med andre vil have pensionsalderen hævet, det er der mange der ikke kan holde til, de tager i forvejen smertestillende medicin for at kan holde til at komme på arbejde i flere år inden de når de 65 år.

Man kan ikke forhøje pensionsalderen uden samtidig at give en hånd til de mennesker, der har svært ved at gennemføre et helt arbejdsliv uden at blive nedslidt i en grad, der koster dem både livskvalitet og levetid. Der tales om nedslidning og højere pensionsalder, men ingen vil tale om hvad en livskvalitet skal være for de nedslidte og syge. Så måske skal vi finde frem til at hvad det vil sige at bevarer en værdig livkvalitet som syg og nedslidt og så tage dette som udgangspunkt før vi taler om forhøjet pensionsalder.

Vi er nået til senioralderen

Så nåede vi frem til senioralderen, hvor vi burde kunne trække os tilbage og sige farvel og tak til arbejdslivet men nej, der er rigtigt mange som ikke vil sige stop til arbejdslivet, fordi det er jo hele deres identitet så har de jo pludselig ikke mere at fortælle om til familien og venner og ups nu ser du heller aldrig mere dine kollegaer. Dine kollegaer var jo din daglige familie og så føler du dig pludselig uden identitet. Ud over at identitet og mistet kollegaer, så finder du dig også pludselig i et tomrum for du har en masse tid, men ikke ved hvad du skal bruge den til.

Det er jo også klart har man hele livet, blevet skolet op med hvad og hvordan man skal gebærde sig i arbejdslivet, så stopper man ikke bare ikke med at arbejde

De fleste kan også nemt bruge flere penge til de ting de stdigvæk gerne vil gøre og opleve.

Så vi skal nok til at lære folk i at sige farvel til arbejds livet og gå over i fritidslivet

Der er faktisk masse af ting man kan lave, gøre og udrette i sit seniorliv.

Det er derfor meget vigtigt at du gennem hele livet har nogle interesser og samvær med andre mennesker uden for dit job. Dine interesser skifter nok gennem livet fordi du også inden for dette vil udvikle dig og finde nye spændende ting at lave. Dette kan være med til at når du bliver pensioneret, så føler du ikke det store afsagn at stoppe på dit job, men til gengæld glæder dig til at få mere tid til dine interesser.

Hullet sikkerhedsnet

Det skyldes, at efterlønsordningen, der tidligere har været et sikkerhedsnet for mange nedslidte lønmodtagere, med tilbagetrækningsreformen fra 2011 er ved at blive afviklet.

Mens der i 2008 var 139.000 efterlønsmodtagere i Danmark, var antallet i andet kvartal 2018 nede på 51.000, og ifølge Finansministeriets beregninger vil antallet på længere sigt falde helt ned til 10-15.000 efterlønsmodtagere.

Heller ikke seniorførtidspensionen, der skulle tjene som et sikkerhedsnet under nedslidte lønmodtagere med højst fem år til folkepensionsalderen, fungerer efter hensigten. Da lovforslaget om seniorpensionsordningen blev fremsat i forbindelse med Tilbagetrækningsreformen i 2011, skønnede ministeriet, at antallet af modtagere af seniorførtidspension ville blive knap 2.700 alene i 2015. Til og med første halvår 2018 var det imidlertid kun 1.285 personer i alt, som havde fået tilkendt seniorførtidspension.

Læs mere: