Syg af at arbejde

Hos Behandl os ordentligt omhandler de fleste henvendelser til bisidderne og juristerne om sager som ligger hos det offentlige. Behandl os ordentligt får oplysninger som der kan trække tænder ud selv for den mest garvede bisidder og jurist. I den senere tid, ja siden kontanthjælpsloftets start vælter flere og flere skelletter ud af skabene på arbejdspladserne.

Med de meget økonomiske skærpende love og regler som er vedtaget løbende og samtidig at kommunerne kan sende folk ud i aktivering, fleksjob og andet som giver arbejdsgiverne og kommunerne en stor gevinst rent økonomisk uden det giver den enkelte borger et ordinært job, så er der ingen som tænker på om arbejdsmiljøet er i orden eller andre ting i virksomhederne måske lige frem kan være til skade for en ansat.

Når en kommune strammer op, så er det jo logisk at virksomhederne også følger med i at stramme op. Desværre er det disse opstramninger i dårlige virksomheder der i dag viser deres sande jeg fordi de ansatte ikke tør forlade en virksomhed, da tanke vil være ”jeg vil blive endnu dårlige behandlet af det offentlige og heller ingen hjælp få”. Derfor er der mange der bliver i en virksomhed selv om den ansatte inderst inde ved det ikke er godt for denne at blive i virksomheden.

Historier fra den virkelige verden:
En ansat bliver mødt med kontrol af arbejdsopgaver som så føre til påtale om ”det koster ikke noget at gøre sit arbejde færdigt” eller ”arbejdet skal gøres ordentligt, det er det du får løn for” og sådan stiger påtalen i granden langsomt til en dag, så er dette ”bare” noget den ansatte står model til. Dette ender med at den ansatte bliver psykisk syg, hvis ingen får den ansatte til at sige sit job op

En anden ansat bliver udsat for at bliver ringet op på din fridag og bedt om at møde ind på arbejde. Dette gentager sig og til sidst har den ansatte uden denne tænker over det aldrig fri, men underligt nok så får den ansatte heller ingen løn på de fridage. I nogle tilfælde går den for arbejdsgiveren og andre ikke. Alt afhænger efter hvor meget arbejdsgiveren har kørt på den ansatte det vil sige hvor meget psykisk den ansatte er kørt ned og dermed ikke mere kan registrerer om den ansatte får den løn den ansatte skal have.

En tredje anat bliver udsat for at højst kunne få 14 dages ferie om året. Her ville mange nok sige fra, men vent lidt til du læser reste. Selv om der er aftalt ferie periode med arbejdsgiveren kort inden afholdelse, så ændrede arbejdsgiveren mange gange tidspunktet for afholdelsen af ferie. Ikke nok med det så kunne den ansatte aldrig lave en aftale om ferie længere tid frem, da arbejdsgiveren forlangte at denne skulle laves kort tid inden. Men når en ansat ikke kan planlægge en ferie og kun have 14 dage om året og aldrig vide om arbejdsgiveren lavede den om, så var den ansatte låst fast og dermed kunne arbejdsgiveren gøre som denne ville. Et sådan forløb endte også med at den ansatte med psykisk kørt ned.

En fjerde ansat bliver udsat for ved sygefravær at blive ringet op dagligt af arbejdsgiveren for at høre hvornår denne kan komme på arbejde selv om der foreligger en lægeerklæring. Ikke nok med at arbejdsgiveren ringer den ansatte op, så fortsætter chikanen af den ansatte ved at true med at den ansatte har pligt til at møde op og hvis den ansatte ikke møder op, så lover arbejdsgiveren brand og bål.

Behandl os ordentligt har set/hørt om disse tilfælde enkeltvis eller alle overfor en og samme ansat. Det er meget forskelligt hvordan og hvad der siges og gøres overfor en ansat men helt sikkert er det at der er kommet flere tilfælde til efter kontanthjælpsloftet er indført og at folk direkte er bange for at blive fyret og finder sig i alt for meget.

Åragen til folk finder sig alt for meget er at den enkelte ansatte godt kender til alle de historier hvor folk er blevet dårligt behandlet i kommunerne og rent økonomisk kan det ikke mere hænge sammen for mange at være på kontanthjælp. Så er der ydmygelsen overfor familie, venner og andre at man er kommet på kontanthjælp selv om man havde et ”godt job”. Ingen kan jo se hvordan den enkelte har det på arbejdspladsen før denne er kørt meget langt ned psykisk med depression eller stress.

Behandl os ordentligt kan godt undre os over at socialrådgiver, sagsbehandler, jobkunsolenter og deres leder hopper med på vognen og hjælper med at føre stramningerne ud i livet så de virker på borgeren, som derefter tit og ofte går med med depressioner, stress og angst. – Som så senere kan ende i kræft.

Hvorfor hopper socialrådgiver, sagsbehandler, jobkunsolenter og deres leder så med på vognen, det kan da ikke være fordi de ikke ved hvad der sker når tingens strammes rigtigt hårdt op, vi håber de vil tænke over hvad de er med til at gør ved borgerne, så de kan tåle at se sig selv i spejlet før de går i seng.

Behandl os ordentligt ved at de lave ydelser folk der er ramt af kontanthjælpsloftet får udbetalt er meget kraftigt medvirkende til børn og unge tager skade af deres forældres fattigdom.

Behandl os ordentligt ved også at kommunerne ikke vil være med til at kikke på arbejdsmilijøet, i kommunens egne virksomheder der bruger mange af de folk der er i aktivering (det handler om økonomi inden borgerens ve og vel) aktivering er den bedste ”ko” kommunerne har haft de kan malke for penge og det bliver gjort godt og grundig.

Behandl os ordentligt ved udmærket godt at vi ikke kan regne med hjælp fra fagbevægelsen, da de borger vi taler om ikke er medlem af fagforeningerne fordi der ikke er økonomisk råderum til at betale fogforeningskontingentet, husk på nogen har ikke råd til deres medicin…

Derfor vil Behandl os ordentligt opfordre alle der skrive mail, breve til socialrådgiver, sagsbehandler, jobkonsulenter, ders leder, arbejdsgiver og politiker, sæt Behandl os ordentligt’s logo på mail, breve og det papir i har med til møder, som den i mødes med ikke kan undgå at se der er andre som høre hvad I bliver udsat for.

Vi må stå sammen når ingen andre vil hjælpe