Sundhedspersonale forbudt på jobcentrene

Behandl os ordentligt siger

Vi har vist gennem længere tid at det ikke er lovligt at kommunen har en lægekonsulent på jobcentret, så man selv kunne undersøge borgerne, om borgerne var syge

 Lærkevejs jobcentre i København har fået en påtale og fik at vide de skulle stoppe.

Da man i Skive startede med at have en sygeplejeske der skulle tjekke om folk var syge startede man med indvandrerne, fordi dem viste man der ikke var nogen som ville protester fordi de ikke tør eller ikke kender til lov og regler.

Man gik så videre med ordningen til også at omfatte andre uden for arbejdsmarkedet, her blev det så indberettet til beskæftigelsesministeren at Skive brugte denne ordning

Der blev så sat en stopper for at bruge ordningen fra beskæftigelsesministeriet med øjeblikkelig virkning, men men

Der er så nogle kommunalpolitikere fra Skive som efterfølgende har forelagt det for finansminister Kristian Jensen, han har så lovet at tage det med til beskæftigelsesministeren og vende det med ham og evt. opfordre til lovændring på området, så Skive og andre kommuner igen kan få lov at bruge sygeplejeske til at kontroller syge borger om de er syge

Det undrer Behandl os ordentligt at man har kunne få finansministeren Kristian Jensen til at tage sagen op og bringe den til Christiansborg igen, det kunne lugt af det er en Venstre borgmester man har i Skive og det så lige er en vennetjeneste der skal give i denne situation. Det er jo på ingen måde en finansministers område, men vi kan jo se at man benytter enhver form for indflydelse til at kunne få noget gennemført. Det gøres jo ved at Kristian Jensen også er kommunalpolitiker og dermed har dobbelt stilling og kan dermed udnytte sine stillinger til at fremlægge sager, som sådan ikke er hans område.

Hvad Skive kommune angår, så benytter de deres partipolitiske netværk som så viser at der er folk i bestemte partier som gerne ser at borgerne som er uden for arbejdsmarkedet, ikke kommer til at kunne benytte deres frie valgte læge i tilfælde af sygdom men skal først forbi en sygeplejerske som er betalt af kommunen. Dermed bliver der en konflikt med lov for sygeplejersker, da en sygeplejerske ikke i dag som loven er diagnosticerer en borger

Læs mere i HK kommunalbladet 22. marts 2019