Statsforvaltningen blev nedlagt og Familiehuset oprettet

Behandl os ordentligt siger:

Med virkning fra 1. april 2019 trådte et nyt Familieretssystem i kraft. Statsforvaltningen blev nedlagt, og i stedet blev Familieretshuset oprettet med afdelinger rundt om i Danmark. Hvordan er det gået?

Lang ventetid, det har ikke været unormalt at der er gået op til 2-3 mdr. inden der er blevet indkaldt til første i Familiehuset og første møde er endda kun et afklaringsmøde, herefter går der yderlige 2-3 mdr. inden der kan afholdes en børnesamtale, så det er meget normalt der går op til en ½ år før sagen oversendes til retten

Rådgivning mangler, den generelle opfattelse er at Familiehuset ikke har formået at give den fornøjende rådgivning, erfaringen er også man kan have flere sager til at køre samtid efter forskellige regler det har gjort folk forvirret og det er tydeligt at den lange indlæringsperiode har medført mange fejl og lange sagsbehandlingstider

Hvordan funger Familiehuset, politikernes mål med det ny Familiehus skulle være at børn i opbrudte familie skal sættes i centrum, fokus på børn trivels, rådgive forældre i bedre samarbejde om børnene, børnene tilbydes en kontaktperson som de kan holde sig til under hele sagen

Ansøgning sker elektronisk, man udfylder et ansøgningsskema på Familiehusets hjemmeside, har man ikke Nem-id skal man søge om tilladelse til at lave en speciel ansøgning til Familiehuset.

Når Familieretshuset har modtaget ansøgningen screenes sagen.

Sagerne screenes ud fra de udfyldte ansøgningsskemaer i 3 kategorier, som populært kaldes grønne, gule og røde sager.

De grønnesager er sager, der umiddelbart kan løses i Familieretshuset, idet der ikke er konflikt.

De gulesager er sager med mindre konflikt, som også håndteres af Familieretshuset.

De rødesager er sager, som anses for så konfliktfyldte, at de bør videresendes til Familieretten.

Der holdes et møde med en børnesagkyndig som drøfter sagen med forældrene for at finde ud af en midlertidig løsning, derefter indkaldes forældrene til et nyt møde hvor man ser om der kan findes en løsning eller fremsender man sagen til Familieretten

Behandl os ordentligt vil holde øje med om Familiehuset får mere styr på tingene og oplyse borgerne om dette, men desværre lyder som en dårlig gentagelse i det offentlige system, hvor man også benyttede at dele folk op i kategorier. Mennesker kan ikke deles op i kategorier, men er individuelle og derfor skal deres sager bedømmes individuelt.

Elektronisk ansøgning

(Ansøgningen sker elektronisk ved udfyldelse af de ansøgningsskemaer, som ligger på Familieretshusets hjemmeside. Såfremt man ikke har Nem-id og dermed kan ansøge via Familieretshusets hjemmeside, skal man anmode om en særlig tilladelse til at indsende ansøgninger i Familieretshuset. 

Når ansøgningen er modtaget i Familieretshuset screenes sagen. Sagerne screenes ud fra de udfyldte ansøgningsskemaer i 3 kategorier, som populært kaldes grønne, gule og røde sager.

  • De grønne sager er sager, der umiddelbart kan løses i Familieretshuset, idet der ikke er konflikt.
  • De gule sager er sager med mindre konflikt, som også håndteres af Familieretshuset.
  • De røde sager er sager, som anses for så konfliktfyldte, at de bør videresendes til Familieretten.

Alle sager starter med et afklaringsmøde i Familieretshuset. Dette møde afholdes ikke af en jurist, men typisk i børnesagerne af en børnesagkyndig, som skal drøfte sagen med forældrene for at afklare, om der kan findes en mindelig løsning i sagen. Såfremt forældrene ikke i dette møde med den børnesagkyndiges hjælp selv løser sagen, indhentes der udtalelser fra børnenes institutioner, og sagen udsættes på en børnesamtale, såfremt barnet er omkring skolealderen. 

Herefter indkaldes forældrene på ny, og i dette næste møde har man endnu engang mulighed for at benytte sig af Familieretshusets tilbud om hjælp til selv at l). (Kilde. ret-råd.dk)

Læs mere på ret-raad.dk