Spørgsmålet er ikke kun, hvordan vi bør arbejde i fremtiden, men om robotterne overhovedet vil give os noget at rive i

Behandl Os Ordentligt siger

En stadig større del af vores arbejde vil fremover foregå i den digitale verden eller på anden måde understøttes af teknologien

Men der er ingen som skal være bange for robotterne overtager mere og mere af det arbejder som udføres

Vi skal altid huske vi ikke skal modarbejde teknologi og robotter, den kamp vil vi aldrig vinde

Derimod skal vi samarbejde med teknologien og robotterne, det vil hjælpe og gavne os

Vi kan jo bare se tilbage i tiden og se hvordan man arbejdede der og hvor mange der blev nedslidt og ødelagt af deres arbejde

Tager man byggebranchen og ser tilbage på, hvordan den var for mange år siden

Da bar man alt mørtel og sten op af en stige, man skovlede mørtlen op i blandemaskinen samt de tunge cementsække

I dag har man truck og teleskoplæssere til at løfte sten, mørtel og stillads, så man ikke skal slæbe sig en pukkel til

Der kommer heller ikke blandemaskine, cement, mørtel

Nej der kommer en stor silo hvor det hele er i, der skal bare kobles vand til og så koder man blandingen ind på en pc skærm og så finder maskinen ud af hvordan det skal være, der er en yderlig fordel blandingerne bliver 100% ens

Behandl Os Ordentligt opfordre fagbevægelsen til at samarbejde med ny teknologi og robotter samt stille krav om arbejdstiden skal nedsættes så vi kan beholde så mange som muligt på arbejdsmarkedet til deres normale løn, det er muligt at gøre det handler bare om den indtægt/overskud teknologi/robotter giver skal de normale arbejder bare have del i

Længere er den ikke…

Fagbevægelsen bør også deltage aktivt i at fortælle de unge mennesker som skal vælge uddannelse at det er lige så godt at vælge en håndværker uddannelse som alle andre uddannelser og at man ikke nedslides af at være håndværker.
Nedslidning skal høre fortiden til.

Politikerne har en stor del af skylden for at unge i dag vælger håndværkeruddannelserne fra fordi der er så mange gode til dem som ikke tager en håndværker uddannelse som dem der tager en håndværker uddannelse ikke kan få. Her kan vi bare se på retssystemet at børn af højtuddannede får lavere straf end børn af en håndværker uddannet. Vi skal af med den forskelsbehandling og ikke dele folk op i højt uddannet eller håndværker uddannet, men slå dem sammen som folk der er uddannede. Alt andet er gammeldags.

Det er et gammelt spørgsmål.

(I Antikken overvejede man også, hvad der ville blive af håndværkere, hvis deres værktøjer en dag kunne gøre arbejdet for dem. Både i 1860erne og i 1960erne diskuterede økonomer og ingeniører, hvornår det sidste fabriksarbejde ville blive overtaget af en maskine.

I øjeblikket kommer truslen fra kunstig intelligens, som ikke alene breder sig på fabriksgulvet, men også ind på kontorer alle vegne. Jurister, journalister, forsikringsfolk og læger vil i de kommende år få flere og flere af deres opgaver overtaget af algoritmer.

Men er det nu også en trussel? Susskind peger på, at folk ikke nødvendigvis bliver gjort arbejdsløse af teknologien. I 1950 lavede man i USA en liste over 270 stillingsbetegnelser, og af dem er kun én forsvundet i dag: elevatoroperatør. Til gengæld rummer alle de resterende 269 jobs funktioner, som kan automatiseres i en eller anden grad. Og egentlig er det en langt mere fundamental ændring, mener Susskind: Robotterne kommer ikke efter de enkelte jobs, men selve det arbejde, der går på tværs af dem).

(Kilde. weekendavisen.dk)

Læs mere weekendavisen.dk