Spanien ramt af fattigdom

Behandl os ordentligt siger.

Udenfor Madrid, fortæller folk, at deres husleje blev fordoblet over en nat som resultat af, at byrådet i Madrid besluttede et storstilet salg af sociale boliger til Black Stone

Kan man tage den katolske bistandsorganisation Caritas, for pålydende så skulle der leve 1,8 millioner i alvorlig fattigdom, i Spanien

Det er kun i Grækenland arbejdsløsheden er højre og det er helt galt med ungdomsarbejdsløshed i Grækenland den lægger på 35,6 % nærmest katastrofal

I Spanien bliver de arbejdsløse og fattige svigtet af politikerne og sociale rettigheder taget meget sjældent alvorligt, lav husleje er ikke eksisterende

Her kan rige familier få store fordele ved kontant overførsel, de fattige ikke få samme fordel, de fleste virksomheder betaler langt mindre i skat selv om mange tjener gode penge

Der er fare for op til 30 % af Spaniens befolkning kan ende i fattigdom og elendighed…

Spanien og Grækenland er med i EU, så hvordan kan dette forekomme, jo det kan det fordi hvert land har egne regler og love, men det kan det også fordi landene mere eller mindre efterligner hinanden og dermed sagt at det sagtens kan komme til at ske i Danmark. De danske politikere kan nemlig se en fordel i at det også sker i Danmark

Behandl os ordentligt ser med meget stor skeptisk på det som foregår i Spanien og Grækenland, kan det være et forvarsel om de kommende tider i Danmark, vi har jo set samme tildens med ejendomsfirmaet Black Stones de operere også meget kraftigt i Danmark (her skal så siges der er lavet en lov om handel med boligejendomme med regeringen og flere støttepartier men lad os nu se om det virker)

Virksomheder i Danmark betaler også mindre skat som virksomhederne i Spanien gør

Behandl os ordentligt kan også se at de sociale ydelser er blevet mere og mere udhulet i Danmark, så flere skralder container ved supermarkedet, samt flere har besvær med at betale deres medicin og husleje

Så hvem ved om ikke Spansk sygen er på vej til Danmark og vil udhule middel og under klassen så de kommer på højde med det Spanske = fattigdom og kæmpe høje husleje rundt om i alle større byer

Tiden er åbenbart inde til en social udrensning i alle lande og det ses jo tydeligt i Europa, men også i andre lande. Der sorteres fra og renses ud i byerne for socialt udsatte, lavtlønnede og folk uden uddannelse. Også inden for uddannelserne, så hedder det jo sig kan du ikke klare dig, så er det bare ærgerligt. Bliver man syg og mister sit job skal man arbejde for at få kontanthjælp og her ses der ikke på smerter, men hvor mange brækkede ben og arme man har og om der er en mulighed for at bare bevæge sig en smule. Velfærd findes ikke mere og der skal nok gøres klar til at alle former for hjælp til syge og gamle forsvinder med tiden. Hvis du vil klare dig altså overleve i fremtiden er det nok en god ide at finde et sted at slå dig ned sammen med andre som kan leve af minimums indtægt eller slet ingen.

((((NY RAPPORT OM FATTIGDOM I SPANIEN

  • Philip Alston, FN’s rapportør for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, har besøgt Spanien fra den 27. januar til den 7. februar 2020 for at kortlægge omfanget af fattigdom og ulighed.
  • Fredag den 7. februar fremlagde han sine foreløbige konklusioner. Den endelige rapport bliver fremlagt for FN’s Menneskerettighedsråd i juni.
  • 26,1 procent af befolkningen og 29,5 procent af børnene risikerer at ende i fattigdom.
  • Over 55 procent havde i nogen grad svært ved at få enderne til at mødes.
  • 5,4 procent har oplevet alvorlig grad af materiel afsavn.
  • Huslejen er steget med 50 procent fra 2013 til 2019, mens lønnens købekraft de seneste 10 år er faldet med 7,8 procent.
  • 13,78 procent er arbejdsløse.
  • 30,1 procent af unge under 25 år er arbejdsløse.
  • Mellem 2007 og 2017 er indkomsten for den ene procent i toppen steget med 24 procent. Til sammenligning af indkomsten for de nederste 90 procent kun steget med 2 procent.
  • Selskabsskatten er blevet halveret fra 2007 til 2019 fra at udgøre 22,3 procent af Spaniens samlede skatteindtægt til 11,9 procent)))).

Boliger til skyhøj leje

(Krisen har også haft store konsekvenser for muligheden for at få en bolig, der er til at betale. 24 procent af befolkningen stod i 2018 overfor helt at blive udelukket fra boligmarkedet, og 4,6 millioner mennesker lever i elendige boliger. Samtidig er huslejen på himmelflugt.

I perioden 2013 til 2019 er huslejerne steget med 50 procent, viser en undersøgelse fra Spaniens Centralbank. Samtidig er lønnens købekraft i de seneste 10 år faldet med 7,8 procent.

Ifølge Philip Alston er mange billige lejeboliger blevet solgt til private investeringskapitalfonde, som har bidraget til stigende huslejer og tvunget mange lejere ud af deres boliger.

Antallet af årlige udsættelser steg fra 16.097 i 2006 til hele 59.671 i 2018. I alt har der været 712.723 udsættelser fra 2006 til tredje kvartal i 2019. Men tallet er ikke fuldstændig, idet der ikke er medregnet udsættelse af husbesættere, og tallet dækker heller ikke, hvor mange personer der er blevet berørt af udsættelserne.

– Jeg besøgte en karré udenfor Madrid, hvor folk fortalte, at deres husleje blev fordoblet over en nat som resultat af, at byrådet i Madrid besluttede et storstilet salg af sociale boliger til Blackstone, siger Philip Alston.

FN-rapportøren besøgte Madrid, Baskerlandet, Galicien, Catalonien, Extremedura og Andalusien. Han understreger, at romaer og migranter, handicappede ikke blot rammes af fattigdom, men også af diskrimination. Også kvinder og indbyggere på landet er især udsat for fattigdom).(Kilde. arbejderen.dk)

Læs mere på arbejderen