Socialt frikort klar til brug

Hvad er et socialt frikort?

(Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og u støttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

 Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde). (Kilde. Socialstyrelse)

Behandl os ordentligt siger

Det er meget fint man gør noget for socialt udsatte, men det virker lidt som en narresut, det er jo folk der har en masse problemer. Med denne lov så ses det jo endnu engang tydeligt at dem som laver lovene stadig, mener at socialt udsatte ”bare” ikke vil arbejde, men kan godt arbejde. Det er på tide dem som laver lovene, kommer ud i det virkelige liv og ser hvad det er for mennesker de lave love om og til, så de kan lave nogle love som virker til borgernes det bedste

De socialt udsatte skal hjælpes på anden vis. Hjælpes på en meget mere omsorgsfuld hjælp, hvor man virkelig, vil yde en indsats for at hjælpe denne gruppe af mennesker, så de kan få et langt mere indholdsrig liv

Man gør det jo rigtigt svært for den gruppe sårbare mennesker, på mange andre måder, de boliger de har råd at bo i, fjerner man fra de større byer, netop fordi man ikke vil have den kategori mennesker i de større byer. Man tvangsflytter dem til områder hvor de ikke kan trives fordi de aldrig vil kunne få et netværk der

Hvad sker der når man fjerne deres boliger

Når man fjerne deres boliger og smider dem på gaden sker der dette at de bliver tvunget til at flytte hen hvor det er billigt at bo, det er ude i provinsen og oplandet altså yderområderne.

Der er så flere minusser her er ingen butikker, læge, skole, børnehaver og sidst men ikke mindst ingen arbejdspladser, så det vil sige når de folk der bor i provinsen og oplandet skal noget skal det transporteres hen til både jobcentre, læger og aktivering. Det er samtidig med at kommunerne sparre på alt hvad der kan spares på. Så til sidst er der kun muligt at benytte flexbus eller taxa.

De 10.000 – 20.000 som en skæppe brænde i helvede, derfor en kraftig narresut fordi de penge er jo kun til dem som i forvejen er raske og kan arbejde og dermed kan få glæde af disse penge. Dem med som er socialt udsat og har sociale problemer vil aldrig kunne gøre brug af denne lov med mindre den enkelte kommune sætte et større tiltag i gang først som vil tage fra måneder til flere år at få en social udsat borger til at kunne benytte sig af den lov og dermed glæde af pengene.

Så dermed er sammensætningen i loven om socialt udsat og skattefri indtægt rent sprogligt forkert og dermed viser det at loven slet ikke er gennemtænkt og dem som står bag loven ikke ved hvad det vil sige at være socialt udsat

Læs mere på socialministeriet.dk eller socialstyrelsen.dk