Skal man ikke bare behandle patienterne ordentligt ”tak”

Behandl Os Ordentligt siger

Der er noget der lugter lidt uldent 41 afslag i 41 sager, patienterstatning har afvist alle klager

”Der var sager som, en 72-årig kvinde søgte om erstatning, fordi hun under en indlæggelse blev udsat for forsøg på manddrab af en sygeplejerske på hospitalet.

Sygeplejersken havde givet hende en overdosis af morfin. Kvinden udviklede respirationsstop og fik efterfølgende skader af respirationsstoppet.

En kvinde, der ved et uheld var blevet oversprøjtet med benzin på en benzinstation, blev efterfølgende på sygehuset afskyllet nøgen i et opstillet telt på sygehusets område, hvilket kvinden følte var grænseoverskridende.

I en sag om en anden psykolog, søgte en person om erstatning efter grænseoverskridende adfærd hos en privatpraktiserende psykolog. Patienterstatningen afviste at tilkende erstatning, da der forelå en krænkelse, men ikke en behandlingsskade efter de nuværende regler”.

Vidt forskellige sager men patienterstatning fejede det hele af bordet, som patient kan det godt gøre en meget utryg fordi det ser ud til læge og hospitalet kan gøre som det passer dem uden de kan drages til ansvar for deres handlinger

Som patient bør man have visse rettigheder til at få erstatning hvis hospitaler og læger laver ged i det og det fremadrettet kan påvirke patienten

Heldig vis tegner der sig et flertal i folketinget for at loven om erstatning skal ændres…

41 borgere fik afslag

(Flere partier mener også, at man skal se på, om man i højere grad skal kunne få erstatning for psykiske skader, der opstår som følge af den behandling, man modtager hos psykologen.

Ifølge et svar fra Patienterstatningen til P1 Orientering afgjorde Patienterstatningen i perioden 2009 til november 2019 i alt 41 sager, hvor patienter klagede over psykologers behandling, som de mente havde været skadelig.

– Det lyder meget mærkeligt med 41 

afslag

 i 41 sager. Vi vil derfor have en redegørelse fra regeringen og høre, om regeringen mener, der er brug for et serviceeftersyn af reglerne, siger Venstres socialordfører Marie Bjerre.

Dermed tegner der sig et flertal for at gennemgå loven.

Ifølge Patienterstatningen blev alle 41 sager 

afvist

, fordi der er “tale om et speciale, hvor risikoen for skader må anses for lille, idet behandlingen primært er samtaler”.

De partier, 

DR

 har været i kontakt med, understreger, at der skal være klare regler for, hvordan man dokumenterer psykiske skader som konsekvens af behandling hos psykologer.

– Det er klart, der kan være dilemmaer, der må afklares i forhold til 

dokumentation

 af om psykiske skader kan relateres direkte til behandlingen, men det kræver en drøftelse, også med de berørte faggrupper, om vi kan lave en forsvarlig afgrænsning. Derfor vil jeg nu bringe emnet op overfor ministeren, så vi kan få en politisk drøftelse, siger Peder Hvelplund fra Enhedslisten).(Kilde. dr.dk)

Læs mere på dr.dk