Skal læge og sygehuse bestemme hvem der skal leve?

Behandl os ordentligt siger:

Vi synes ikke om at man begynder at se på folks alder når de er 70 år og fx giver dem dårligere medicin og i det hele taget ikke finder grund til at give den ældre samme behandlingsmuligheder som den på 60 år.

Man siger jo folk lever længer og forhøjer pensionsalderen, så må behandlingsmuligheder også følge med op eller hvad. Det virker underligt at man tidligere og tidligere giver billigere og dårligere medicin, når man mener folk lever længere og skal arbejde længere. Måske er grunden en helt anden som den gang man fjernede børn og plantede dem på hjem for handicappede og dermed kastrerede dem, så de ikke kunne få børn.

I dag ønsker vi måske bare ikke syge eller mennesker der tidligt blive syge i samfundet??

Det virker jo også helt ude i skoven at man skruer økonomien sådan sammen at hvis der bliver brugt flere penge til medicin, så skal det enkelte hospital selv betaler nogle af de afgifter ved at der bliver fyret personale

Mon ikke vi som borgere her i landet skal til at stille os selv det spørgsmål om det kan være rigtigt at vi skal til at tænke mennesker som kreaturer. Når lægen ser en patient skal denne tage stilling til om der skal sendes bud efter lægen eller slagteren alt samtidig med vi holder liv i mennesker som selv har givet udtryk at de gerne vil dø

 

Hver mandag mødes et internt råd på klinikken og tager på 30 minutter stilling til, hvilke patienter, der skal have den dyreste medicin, og om effekten står mål med prisen.

Læger skal mundtligt fremlægge overfor klinikchefen og det øvrige råd en estimeret månedspris for, hvad patientens behandling koster, og hvad de anbefaler.

Syv gange i instruksen nævnes, at lægerne skal kigge på patientens alder. (Oplyser dr.dk)

Den fremgangs måde gør Behandl os ordentligt utryg…

Sådan bremser klinik brug af dyr medicin

(Læger skal holde igen med at bruge dyr medicin, når det ikke er videnskabeligt dokumenteret, at den virker, eller effekten er for begrænset. Sådan er meningen med nye retningslinjer på Hæmatologis Klinik på Rigshospitalet, der behandler blodsygdomme som for eksempel blodkræft.

Lægerne skal overveje at sige nej til dyr medicin, hvis:

  • Patienter har fået mange tilbagefald, og der for eksempel ikke er dokumentation for, at medicinen virker på patienter, når de bliver syge for fjerde, femte og sjette gang.
  • Patienten er ældre og har måske flere sygdomme. Her er tanken, at ældre patienter kan dø af alderdom eller andre sygdomme indenfor nogle få år. Skal de så have livsforlængende medicin til 50.000-100.000 kr. per måned?

Lægerne tager en individuel vurdering af hver patient. Det er altså ikke sådan, at for eksempel pensionister automatisk får nej til dyr medicin. På et møde en gang om ugen vurderer et råd af læger brugen af den dyre medicin, og der siges langt oftere ja end nej. Får patienten ikke den dyreste medicin, får de tilbudt anden behandling. Klinikken følger retningslinjerne fra det landsdækkende medicinråd).

(Kilde: Klinikchef Lars Kjeldsen og instruks til læger)

Læs mere på dr.dk