Skal kommunen drive genbrug/værksteder

Tingcentralen er en kommunal virksomhed, hvor alle institutioner inden for kommunen kan aflevere og afhente ting som de har brug for. Det kan fx være noget som der skal bruges til et projekt til undervisningen eller andet.

Tincentralen har til formål at skabe formidling, læring, ressourcer og genanvendelse af affald. Tingcentralen er en kommunal virksomhed som benyttes som værksted, hvor der kan arbejdes med de materialer som er tilgængelige og lave diverse workshops som så er åben for alle borgere.

Et sådant værksted kan jo kun drives af offentlige midler, da der jo er udgifter til lønninger og lokaler mm.

Der benyttes frivillige til reparationscaféen, men Behandl os ordentligt stiller nok spørgsmål ved om denne reparationscafé kun har frivillige eller er bliver der også brugt folk som er på offentlig ydelse. Det næste spørgsmål som rejser sig, er jo hvilke aftaler der er mellem kommunens andre institutioner og denne virksomhed har på anden måde. Hvad kan kommunen få ud af det, hvis en ledig eller førtidspensionist møder op og gerne vil være frivillig.

Behandl os ordentligt ser meget gerne og håber på at genbrug vil blive brugt endnu mere end i dag, da det er godt for vores klima og miljø. Vi skal så også bare huske på at vi samtidig skal finde på løsninger som er miljøvenlige, når vi fremstiller noget ude på virksomhederne og ikke bare slår det hen pga. folk genbruger.

Det er også vigtigt at huske på at genbrug er godt, men producerer vi ikke nok lukker virksomheder som så må fyre mange mennesker, så det er en balancegang mellem at genbruge og produktionsmængden der er brug for som skal gå op i en større helhed.

Behandl os ordentligt har set meget igennem de sidste knap 9 år som foreningen har eksisteret, så derfor stiller vi os undrende overfor sådanne tiltag uanset om det er kommune eller virksomhed som kommer med det. Da vi har set en del dårlige tiltag, når det er kommuner der starter ”virksomheder” op. I vores forstand skulle det jo efter loven være forbudt for kommuner at drive virksomheder, da kommunerne er en forvaltnings institution og som ikke må tjene penge. Det kommer kommunerne meget nemt om ved, da man opretter virksomheder af forskellige arter. Vi ser fx værksteder rundt om i landet som bruges til at aktiverer ledige og syge for en timeløn helt ned på 12 kr. i timen fordi de skal arbejde for deres kontanthjælp. Det er samtidig med der indkommer fortjeneste til værksteder i form af udfyldte arbejdsopgaver fra virksomheder, da det kan gøres billigt på værkstederne pga. den lave timeløn og med hjælp fra refusions godtgørelser fra staten, så er den slags blevet en god virksomhed for at udnytte og fastholde ledige men især syge på kontanthjælp.

Det er Behandl os ordentligt ønske at vi vil kunne se bare ”en virksomhed” som reparationscaféen har et reelt formål og det er at genbruge så meget som muligt og dermed gøre noget for et bedre miljø. Uden der er tale om en skyldt dagsorden vedr. ledige og syge. Vi ser derfor frem til at høre eller læse om hvordan det vil gå med reparationscaféen fra både de frivillige og de borgere som vil benytte stedet.

Læs mere og her