Seniorførtidspension, bruges næsten ikke, hvorfor

Seniorførtidspension er noget man kan søge om hvis man har haft en lang liv på arbejdsmarkedet og er blevet nedslidt eller har væsentlige helbredsproblemer.

Behandl os ordentligt: Har før oplyst om seniorførtidspensionsamt undret sig over at ikke flere, har benyttet sig af denne mulighed, der er kommet nye tal frem som visser at Færre end hver fjerde af de lønmodtagere, som føler sig nedslidte og er tæt på folkepensionsalderen, kender til deres muligheder for at få seniorførtidspension, lidt tankevækkende…

 Behandl os ordentligt synes det virker lidt lige som at fodre løverne ved at hænge en halv hest 200 meter op i luften

Man kan godt spørge sig selv om politikerne har lavet ordningen bare for at kunne sige, se vi har ordningen seniorførtidspension til dem som er syge og nedslidte og kun har 5 år til de kan gå på folkepension. Hvad gavner en seniorførtidspension når kommunerne ikke oplyser syge og nedslidte borger om ordningen. Behandl os ordentligt har været i kontakt med folk som ville have mulighed for at få seniorførtidspension, men desværre så oplyser kommunerne ikke om muligheden og ønsker heller ikke heller ikke selv om Behandl os ordentligt har gjort borgeren opmærksom på muligheden. Det giver udslag i at kommunerne prøver at overtale borgeren til ikke at søge om seniorførtidspension.

Noget kunne tyde på det, da efter der i august blev oplyst at der er færre end 700 personer seniorførtidspension.

Et er sikkert og det er at kommunerne skal tvinges til at oplyse om denne ordning, men det tvivler Behandl os ordentligt sker. Politikerne har jo før talt om at fjerne ordningen, så mon man ved ikke at oplyse borgerne om ordningen giver politikerne muligheden for at fjerne loven om seniorførtidspension.

De syge og nedslidte borgere skal har oplysningen om så Behandl os ordentligt jævnligt skal sende nyt ud om det.

Behandl os ordentligt alle til at hjælpe med til at fortælle om seniorførtidspension og mere info kan der læses mere om på foreningens hjemmeside.

Behandl os ordentligt vil gøre alt for at udbrede kenskabet til Seniorførtidspensionen, så alle der bare har en lille chance for at kunne få det vil blive oplyst om de har en mulighed for at søge Seniorførtidspension.

Sådan får du seniorførtidspension

Seniorførtidspension er målrettet personer som er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv.

Der er ikke tale om en ny form for førtidspension, men en anden måde at søge pensionen på, hvor der ikke kræves en afklaring af arbejdsevnen.

Det giver en hurtigere afklaring af den fremtidige forsørgelsessituation.

Du må højest være 5 år fra folkepensionen.

Du skal have en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du skal opfylde de generelle betingelser for ret til førtidspension.

Det vil sige, at din arbejdsevne er varigt nedsat og – nedsættelsen er af et sådant omfang, at du heller ikke har arbejdsevne til et fleksjob.

Kilde 3F Læs mere