Sengen gør ikke den sindslidende rask

Behandl os ordentligt siger:

Løsningen for psykisksyge er ikke at lukke den inde i en rum med 4 hvide vægge og en seng (hvor man kan bæltefiksere dem)

Kikke vi tilbage i tiden kan man se rigtigt mange psykiatriske hospitaler/væresteder blev placeret tæt på vand og skov, fordi man vidste at de psykisksyge skulle ud i den friske luft hvor de kan høre vandet, fuglene der synger samt den blå himmel imens de kunne ligge på ryggen og se op på himlen, det var der mange som fik det bedre af

Psykiatrien skal til at kikke ud over den daglige rutine og hen imod nye og bedre metoder til at gøre de psykisk syge mindre syge eller lære at takle deres sygdom

Her er lidt oplysning om hvad man gør i Italien og Finland

(If.eks. Trieste i Italien kan de hjælpe fem gange så mange sindslidende for kun 37% af den økonomi det kræver at drive en sengebaseret psykiatri. Og de har tilmed langt bedre resultater end vi har i Danmark. De har ingen lukkede afdelinger, bruger ikke tvang, har stort set ikke retspsykiatriske patienter, ingen sindslidende er hjemløse og de driver indenfor denne økonomiske ramme tilmed en lang række beskæftigelsestilbud.
Psykiatrien i Trieste er bygget op omkring let tilgængelige lokale centre, hvor den primære indsats er ambulant. De har ganske få sengepladser som borgerne kan benytte, hvis de er i en akut krise.

Det ville også være faglig logisk at lade os inspirere af den netværks og samtaleorienterede faglige tilgang “Åben Dialog”, som er en primær ambulant indsats, som har været praktiseret i mange år i Vestlapland i Finland. De kan fremvise imponerende forskningsresultater i form af hjælpsomme psykiatritilbud, hvor mange mennesker bliver raske og dermed ikke fylder op i sengene).(Kilde. psykovision.dk)

Det beviser faktisk at det man gjorte tilbage i tiden var bedre end det man gør i dag, med at lade psykiatriske hospitaler/væresteder ligge på solfyldte steder med udsig over vandet samt med adgang til skoven og mulighed for at se den blå himmel i samme åndedræt

Behandl os ordentligt må undre sig en hel del når de fleste politiker bare tale om at tilføre psykiatrien flere millioner og så tror de den hellige grav er velforvaret, de tager kraftigt meget kraftig fejl der skal tænkes anderledes ud af boksen, og de skal se til Italien, Finland og tilbage i tiden i Danmark og tage de gode ting vi kunne dag

Men hvad er problemet, sal de velhavende have de gode steder ved skov og vand med blå himmel eller hvad?

Er der ingen stemmer i syge borger, er det der skoen trygger?

(“Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang som skabte dem” – Albert Einstein)

Der er ingen ting der viser at sengepladser hjælper

(Der er intet nyt i at det fagligt set er mest fornuftigt at bygge en psykiatri op omkring den ambulante indsats. Da vi etablerede distriktspsykiatrien i starten af 90’erne var det ud fra samme faglige tankegang. Og tilbage i 1999 konkluderede danske psykiatere i en medicinsk teknologivurdering, at der er videnskabelig dokumentation for, at det giver bedre kvalitet at udbygge den ambulante psykiatri og reducere antallet af senge, hvilket var startskuddet til etableringen af de opsøgende psykoseteam, som var inspireret af Madison-modellen.

Hverken distriktspsykiatrien eller de opsøgende psykoseteam i Danmark kunne reproducere de samme positive resultater, som de internationale psykiatritilbud der havde udviklet modellerne. Jeg er overbevist om, at grunden til at det ikke lykkedes var fordi, at vi fastholdte den primært medicinske forståelsesramme i disse tilbud og aldrig forstod at omstille os til den brugerfokuseret, helhedsorienteret, samtalebaseret og tværvidenskabelig tilgang som de oprindelige modeller byggede på.
Jeg arbejdede selv mange år i distriktspsykiatrien, og jeg husker tilbage på en tid, hvor vi primært forsøgte at hjælpe mennesker med medicinsk behandling. På samme måde som man gør i distriktspsykiatrien i dag. Og sørgelig nok, så kan jeg ikke huske nogen patienter der blev raske af vores behandling
). (Kilde. psykovision.dk)

Læs mere på psykovision.dk