Selv på Grønland er der problemer

Behandl os ordentligt siger:

Den 20. september sker der et uheld på fiskefabrikken en medarbejder kommer til at hælde olie i vandet i stedet for klor

Så blev vandet forurenet og medarbejderne sendt hjem oven i det kom meddelelsen om hvis du ikke er forsikret så er det på egen regning når du bliver hjemsendt

Så kommer Erik Jensen lige på banen med denne oplysning

Naalakkersuisoq for arbejdsmarked Erik Jensen har fredag eftermiddag sendt en pressemeddelelse ud, hvor han præciserer Nukissiorfiits udmelding i Uummannaq. Der står, at hvis en lønmodtager på grund af produktionsstop på en virksomhed bliver sendt hjem uden løn har vedkommende ret til arbejdsmarkedsydelse, når de følgende betingelser er opfyldt: 

– har haft arbejde i mindst 182 timer i løbet af de sidste 13 uger.
– er fyldt 18 år eller er forsørger.
– har folkeregisteradresse i Grønland.

De hjemsendte personer bedes rette henvendelse til Majoriaq for at ansøge om arbejdsmarkedsydelse på første dag for hjemsendelsen. (Kilde knr.gl)

Behandl os ordentligt synes det er godt at der er nogen som holder opsyn med hvad fabrikkerne på Grønland laver og gør, så de ikke kan snyde nogen, når fejlen er sket på fabrikken selv om det var en uheld

SIK: Har aldrig hørt noget lignende

(Han er taget til Uummannaq for at mødes med de frustrerede borgere uden rent drikkevand. I næsten to uger har de ikke haft rent drikkevand, og stille og roligt har frustrationerne bygget sig op.

– Naalakkersuisut ser med stor alvor på situationen. Det må være både udfordrende og hårdt at skulle undvære den normale vandforsyning, lød det fra Jess Svane. 

Men den godtager man ikke hos SIK, der organiserer de ansatte på fiskefabrikkerne. 

I sine 29 år som formand har Jess G. Berthelsen aldrig hørt noget lignende: 

– Det er første gang, jeg hører, at Naalakkersuisut ligefrem siger, at vores medlemmer skal kontakte deres forsikringsselskaber vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, siger han.

– For det første har vores medlemmer i hvert fald ikke råd til at forsikre sig i de respektive forsikringsselskaber. Og for det andet har vi ingen a-kasser her i landet. Så det er underligt at man siger det på den måde, siger han. 

Han oplyser, at SIK’s lokalafdeling i Uummannaq har formuleret et krav til Nukissiorfiit om, at SIK-medlemmerne skal have løn for de dage, hvor de ikke har kunnet arbejde på grund af det forurenede vand. 

– Hvis Naalakkersuisut tror, at vores medlemmer har forsikret sig mod det her, så tager de grueligt fejl, siger han). (Kilde knr.gl)

Læs mere på knr.gl