Sager om ortopædiske sko og indlæg genoptages

Sager genoptages i Ankestyrelsen

Denne gang er det sager om støtte til sko og fodindlæg der tages op fordi sagerne tidligere er blevet behandlet forkert og dermed måske fået en forkert afgørelse

Det drejer sig om sager til ortopædiske sko og indlæg til personer som er blevet platfodet

Det er Sundhedsstyrelsen som har oplyst , at der er flere årsager til platfodethed end bestemte diagnoser

Nu vil det så betyde at folk som ikke kun er blevet platfodet pga. bestemte diagnoser, men også fordi man med alderen kan blive platfodet skal kunne søge om støtte til ortopædisk sko og indlæg

Ankestyrelsen prøver selv at finde de sager som de mener skal tages op igen, men Ankestyrelsen skriver også i deres nyhedsbrev at de beder borgerne kontakte Ankestyrelsen, hvis de mener at de har fået et afslag til ortopædisk sko og indlæg fordi de er blevet platfodet pga. alder. I Ankestyrelsen afgørelse vil der nok stå følgende som årsag: Afslag på støtte til ortopædisk sko eller fodindlæg på  grund af erhvervet platfod som følge af degeneration

Skulle du have fået en sådan afgørelsen, så kontakt Ankestyrelsen om genoptagelse af sagen

Kommunerne har også pligt til at genoptage sagerne, der er givet afslag med samme begrundelse

Dog kan der være sager som er forældede, hvis en borger ikke har gjort krav inden 3 år. Det vil sige at har du en sag som er afgjort for mere end 3 år siden enten af kommune eller Ankestyrelsen, så er den forældet.

Ankestyrelsens principafgørelse 43-18

Kilde:
Ankestyrelsens nyhedsbrev