Så prøver Skive kommune at gøre sygeplejerskeordningen permanent

Behandl os ordentligt siger:

Det er lige hvad vi havde set komme efter ordningen blev tilbagetrukket

Skive kommune har arbejdet ihærdigt på at få den tilpasset så de kan bruge ordningen og det ser ud til det er lykkes nu, men er det lovligt???

En kommune kan ansætte en sygeplejerske til enhver tid, men en sådan ansættelse skal jo ligge inde for gældende love og det er jo netop lige der, hvor de ordninger indtil dato ikke har kunne leve op til og dermed til side sætter kommunen borgerne retssikkerhed.

Behandl os ordentligt har søgt aktindsigt hos både Skive kommune og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for at få klarhed om hvad det er som Skive kommune har fået ”godkendelse” til af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og hvad er det som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sagt at Skive kommune skal kunne overholde, hvis Skive kommune ønsker at have en sygeplejeordning for folk på offentlig ydelse som fx kontanthjælp og integrationsydelse.

Der er stillet Skive kommune spørgsmål og spurgt ind til hvad det er for en ordning og hvad denne indebære for borgeren på offentlig ydelse. Ligeledes hvordan og hvilket brev har den enkelte borger modtaget vedr. den ”godkendte” sygeplejeordning. Behandl os ordentligt har søgt aktindsigt for at få en kopi af evt. breve til de borgere som høre under sygeplejeordning.

I bund og grund er der jo tale om retssikkerheden for borgerne og som flere advokater har været ude og sige, så skal det jo foregå inden for lovens rammer og disse rammer blev ikke overholdt sidste gang kommunerne prøvede dette.

Behandl os ordentligt ser frem til at modtage svar fra Skive kommune og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og dermed kunne få det belyst for at slå det klar om der er tale om en ”godkendt” tilladelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Skive kommune udtaler i TV midt-vest udsendelsen, at kommunen ønsker en sygeplejeordningen pga. kommunen vil hjælpe og støtte borgeren i aktivering. Kommunen mener en samtale med en sygeplejerske vil være en god ide. Samtalen skal være vedr. fraværet og årsagen til fraværet, så der kan sættes ind af hjælp.

Behandl os ordentligt kan ikke se hvordan en sygeplejerske med tavshedspligt kan videregive en borgers oplysninger uden tilladelse fra borgeren. Det andet spørgsmål er så hvor meget vil en sygeplejerske kunne forlange fx tildeling af hjælpemidler, lægebehandlinger og støtte til borgeren. Eller kan vi forvente det som vi ser i dag at der er stramninger over hele linjen og intet sker.

Ifølge loven, så er det sagsbehandleren som skal foretage samtaler og planlægninger som kan hjælpe og støtte borgeren og ikke en sygeplejerske, men skal der i fremtiden være et samarbejde mellem en sagsbehandler og en sygeplejerske og hvis det bliver sådan, så er dette ulovligt jf. gældende love, da en sagsbehandler vil få oplysninger som ikke er relevant for borgerens sag.

Behandl os ordentligt kan kun komme til det resultat at en sygeplejeordning kun skal bruges for at nægte borgerne at tage hjem fra job/skole, når de er syge, hvis sygeplejeordningen ikke mener borgeren er syg. Det er en glidebane.

Hvad siger regionerne er en sygeplejerskes opgave?
En sygeplejerske er for at pleje og behandle en patient. Det vil dermed sige at en sygeplejerske ikke kan stille en diagnose og kan heller ikke stille diagnosen om en borger er syg nok til at gå hjem eller gå på arbejde. Lægens ord er gældende og er over en sygeplejerskes anbefaling. En sygeplejerske kan altid samarbejde med andre fagpersoner som den praktiserende læge og andre speciallæger. Der må ikke være et patient-behandler forhold mellem borger og sygeplejersken. Det vil jo så også sige at du som borger ikke har pligt til at oplyse eller fortælle om dit privatliv. Det er udelukkende en samtale om sygdom og dens symptomer.

Bliver du bedt om at møde op til en sygeplejerske, så husk
Henstiller en sygeplejerske til at borgeren ikke er syg nok, så denne kan gå hjem, skal denne henstilling tages som en anbefaling og ikke forlange. Det vil sige du kan til enhver til opsøge din egen praktiserende læge, når du går fra sygeplejersken.

Derfor anbefaler Behandl os ordentligt at alle som har være til sygeplejeordningen og fået nej til at gå hjem, så få det skriftligt og gå derefter direkte til egen læge og få din egen læges konklusion/diagnose skriftligt. Det er nemlig du som borger kan dokumentere at du er/var syg, da du gik hjem fra job/skole.

Ved at få det skriftligt fra sygeplejersken at denne nægter du må gå hjem og dermed har denne stillet en diagnose og dermed overtrådt loven. Det vigtige er du har det på skrift.

Du skal jo heller ikke lade dig undersøge i almindelige lokaler som på jobbet/skolen/kommunen, men disse undersøgelser skal foregå i allerede etablerede lokaler for sundhedssystemet. Det vil sige at der skal være andre fagfolk som læger, sekretærer og andre til stede. Man må aldrig være alene med en læge eller sygeplejerske.

Er du berørt så skriv til os for at kunne blive vejledt bedst muligt

Opfølgning sker i næste måned.

Her er reglerne for hvad en sygeplejerske må fortage sig

(En sygeplejerske varetager plejer og behandling af patienter og borgere, samt koordination og samarbejde med andre faggrupper

Sygeplejersker i en kommune

En sygeplejerske i en kommune har typisk tidligere været ansat på et sygehus, og bruger derfor sin faglige viden derfra til at støtte og vejlede dig omkring sygdom og sundhed i dit eget hjem. Det vil også typisk være sygeplejerskens opgave at observere din sundhedstilstand, og informere og vejlede dig om din sygdom og behandling – og hvordan du kan forebygge sygdomme eller nedsætte risikoen for at din tilstand forværres.

Som sygeplejerske i en kommune kan man have forskellige funktioner, som f.eks. hjemmesygeplejerske, sundhedskonsulenter, forebyggelseskoordinator og lignende. Uanset funktionen vil en sygeplejerske i kommunen have stort fokus på, at hverdagen skal fungere optimalt for dig i dit hjem. Og derfor vil sygeplejersken og være i tæt samarbejde med din praktiserende læge for at kunne støtte og vejlede dig i den behandlingsplan, som er lagt for dig). (Tekst direkte fra Region Sjælland)

Sygefraværet er for højt

(Grunden til at ordningen i sin tid kom på tale, var fordi, at Skive Kommune vurderede, at sygefraværet i kommunen var for højt.

– Vi har et stort fravær på vores tilbud og i aktivering. Hvis vi skal hjælpe eller understøtte borgerne, så er det vigtigt, at vi får en snak med dem om, hvad årsagerne til fraværet er, siger Dorthe Hamrum, er er arbejdsmarkedschef i Skive Kommune. 

– Intensionen bag, som er at få fat i borgere med højt sygefravær, og hvor det er vigtigt at få talt med dem om, hvorfor de ikke møder op, og på den måde kan komme videre med job eller uddannelse, er der stadig, fortsætter hun. 

Tilbage i december 2017 nedbragte Skive Kommune sygefraværet hos 46 flygtninge fra i alt 124 dage til kun 26 dage ved hjælp af ordningen. 

I den mellemlæggende periode har ordningen været sat på pause, og i denne periode er sygefraværet igen steget). (Kilde. tvmidtvest.dk)

Læs mere på tvmidtvest.dk