Robotterne overtager mere og mere

Behandl os ordentligt mener Knud Romer har en pointe

Knud Romer skælder ud på der er flere og flere steder robotterne overtager, menneskets arbejde

Det er robot plæneklipper, robot støvsuger, robot vindues vasker, mange steder man ringer til, er der en robot stemme der fortæller dig hvad du skal gøre hvis du skal videre

Behandl os ordentligt mener i takt med man sætter flere robotter ind forskellige steder i samfundet skal arbejdstiden sættes ned, så folk kan bevare deres job på arbejdsmarkedet, så de ikke bliver skubbet ud af samfundet men bare arbejder færre timer til fuld løn

Det virker også meget mærkeligt at man lader robotter overtage en masse arbejdspladser og så bare skubber de overflødige folk ud af arbejdsmarkedet, hvor de bliver syge af systemet samt de bliver udnyttet af vikarbureau, så de kan skovle milliarder af kroner ind på deres konto.

Robotter er gode for de kan udføre alt det arbejde som vi mennesker kan blive syge af og nedslidte af. Men skal vi se på robotten som en kontaktperson eller en stedfortræder i det daglige uanset om der er tale om en sagsbehandler, visitation til hjemmehjælp, sosu assistenten og på sygehusene den som deler medicin ud eller andre opgaver, så må vi sige stop. Her er det hvor mennesker har brug for den menneskelige kontakt og har brug for at kunne tale med et menneske og ikke en robot.

Vi har i dag ældre som taler med deres planter, hund, kat og fugl fordi de er ensomme og ikke har andre at tale med. Disse ældre ser frem til det ene møde med sosu assistenten den ene gang hver 14. dag og tager man denne væk for at erstatte den med en robot, fjerner man helt alt kommunikation med et menneske fra en sådan borger. Det vil gøre at personen ikke har mere at leve for og dermed skaber vi et samfund, hvor der er folk som vil dø i en tidlig alder, da mennesket ikke er skabt til at være alene og heller ikke alene med en robot. Mennesket er et flokdyr og derfor har vi også mange som går rundt og er ensomme som ikke giver den enkelte et værdigt liv at leve.

Læs mere og se video på kristeligt dagblad.dk