Robotter overtager mere og mere

Behandl os ordentligt siger:

Vi var på et kursus/møde, for nogen tid siden, kurset omhandlede robotter og deres indtog i samfundet på både den ene og andet måde om vi ønsker det eller ej.

Vi kan tydelig se det i ældreplejen, robot støvsuger, robot vinduesvasker, samt nok det alle værste når det gælder ældreplejen, hvis de skal til læge forgår det via pc-skærm, hvor de kan tale med læge, lægesekretær eller sygeplejerske

De vil ikke engang aflægge de ældre et besøg hvis de har det dårligt, tænk sig mange af de ældre har arbejdet hårdt gennem hele livet og så kan der ikke engang blive til en menneskelig alderdom.

Selv fonde bruger robotter, når du søger fonde skal man altid udfylde alt bare der er en linje der ikke er blevet udfyldt, så bliver du frasorteret allerede fra start, uanset hvor god din ansøgning er samlet…

Det er sådan det også kommer til at forgå på mange arbejdspladser, fremadrettet hvis du er i den gruppe der er arbejdsløse.

Så hvis du ikke evner at laver en rigtigt god start i din jobansøgning bliver du frasorteret i første runde hver gang og bliver sendt direkte i skarnkassen, ensomhed, fattigdom og mange økonomiske bekymringer

Desværre ser det ud til at robotterne er kommet for at blive, ja endda overtage endnu mere arbejde rundt op på de forskellige arbejdspladser…

Der hvor det er en negativ virkning at benytte robotter er hvor det drejer sig om levende menneskers mulighed for at få et job eller søge hjælp uanset hvor også i fonde. Folk med dårlige skolekundskaber vil jo aldrig kunne klare sig i sådan et samfund og det vil syge heller ikke for ikke at tale om folk med læse og skrive problemer som ordblinde og andre.

Robotter er gode, men lad os benytte dem der hvor det kan være til gavn for os mennesker så vi ikke slides ned eller bliver syge af at arbejde eller udføre et job.