Rigets tilstand (Kronik)

(Kronik skrevet af Steffen Hansen)

Et menneske uden hukommelse er et sygt menneske. Det betyder ikke, at vi er blevet raske af den politiske dagsorden(hukommelse) de sidste 9 år.

Behandl Os Ordentligt (BOO) han eksisteret i 9 år. Det er lang tid for en græsrodsbevægelse. Vi startede i 2010 med høj arbejdsløshed og Claus Hjort Frederiksen som beskæftigelsesminister og senere Mette Frederiksen. De to lød som et ekko af hinanden.

For første gang i Danmarkshistorien lavede de lovgivning med tilbagevirkende kraft og rullede dagpengeperioden tilbage fra 4 år til 2 år. Hvad arbejdsmarkedets parter over lang tid havde forhandlet sig frem til af erhvervede rettigheder, blev strøget med henvisning til nødvendighedens politik. Mette Frederiksen og Claus hjort Frederiksen påstod, at tilbagerulningen af dagpengene ville betyde, at kun mellem 2000-4000 mennesker ville miste deres dagpengeret. Det var at rutte med sandheden eller endnu værreFake News.

BOO lavede en analyse, som viste at 50.000 mennesker ville falde ud af dagpengesystemet. Det holder vand endnu. Til dato er 90.000 mennesker faldet ud af dagpengesystemet Mette Frederiksen. Et planlagt besøg hos Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen aflyste hun, da vi ankom til Københavns Hovedbanegård.

Hvad fik de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og de syge: Et los i røven og en vuggestueplads hos anden aktør.

Peder Bæk mistede retten til seniorjob, da han brugte sin ytringspligt på BOMI i Skive. En satirisk tegning fik et par store virksomheder op i det røde eller blå felt og da Peder ville optage en kammeratlig samtale med lederen på BOMI blev Peder bortvist med øjeblikkelig varsel. En efterfølgende retssag blev tabt med henvisning til ledelsesretten. Vi troede, at vi kun havde en ret i Danmark.

2013 blev vi inviteret til Karsten Koch Udvalget for at give vores idéer til en arbejdsmarkedsreform. Det blev til 1 1/2 time. Vi redegjorde bl.a. for en nedsættelse af arbejdstiden.

Det er ikke en ny idé og det står heller ikke i Grundloven, at vi skal arbejde 37 timer om ugen.

Keynes lavede allerede under 1.verdenskrig en undersøgelse, hvis resultat viste, at briterne kunne nøjes med at  arbejde 15 timer om ugen og samtidig opretholde den samfundsmæssige velfærd på det tidspunkt. Det havde vist sig, at selvom halvdelen af befolkningen producerede krudt og kugler, så steg velstanden i England. Derfor er det en god forretning at sætte arbejdstiden ned

Statsminister Thorning underskrev Finans- og Stabilitetspagten uden folkeafstemning, hvorved Danmark reelt afskrev sig retten til at føre egen arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedets parter blev sat udenfor porten og endnu engang var påstanden: Nødvendighedens politik eller sagt med andre ord: Lystfiskerne (politikerne) sætter avn på krogen for at få torsken (befolkningen) til at bide på.

 Politikerne bevilgede mange penge til gode formål. De arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og de syge og andre fattigrøve fik ikke del i gaveregnen. Det gjorde bankerne. Der blev givet bankpakker som svarer til 900 storebæltsbroer. Befolkningen betaler gerne for at finansfolk kan lege med andres penge.

Og nye bombemaskiner skal der også være råd til: 30 stk. Joint Strike Fighters. Udgiften er stor nok til at vi kunne befolke hjemmepleje og sygehuse med nødvendigt personale.

Efter massakren i Rwanda besluttede man, at der skulle være kønskvotering til næste valg, fordi parlamentet var befolket med hanbavianer, som ville ha bombefly og ville slås. Nu er kvinderne repræsenteret med 64 % i parlamentet. Danmark ligger på en 24. plads med en repræsentation på 37 % og der er stadig mange hanbavianer i det danske folketing.

 

BOO har givet konkrete eksempler på systemets tænkemåde, menneskesyn og vanvid.

Vi har brugt vores historiske viden og påpeget, hvad det fører til: Krig og massearbejdsløshed, manipulation og misinformation (Fake news), angst og frygt.

Derefter har vi givet kvalificerede løsningsforslag, hvoraf nogle nu diskuteres i mange partier, f.eks. arbejdstid. Bedre sent en aldrig, selv om der næsten er gået 10 år, og Danmark er stadig krigsførende nation.

Konklusion: Danmark er en Bananrepublik.

Nu er vi midt i en valgkamp:

Nødvendighedens politik har smidt 90.000 mennesker ud af dagpengesystemet, underskrevet Finanspagten, indført smykkelov, burkalov, håndtryk til borgmestre, frikadeller i daginstitutioner, sat den kriminelle lavalder ned til 12 år, vildsvinehegn til 80 millioner ved grænsen, grænsekontrol, krigsskibe i Middelhavet, folk drukner stadig i Middelhavet,  Erdogan klarer ærterne for EU. Mennesker opdeles i Dem og Os. Nye underbukser og  sko til Statsministeren, ministre lyver over for Folketing uden at det har konsekvenser, jeg har lige fået et 4 siders brev fra Skat om, at jeg skal have 4 kroner tilbage i skat og folk ryger stadig ud af dagpengesystemet.

Nødvendighedens politik viser sig at være pseudoløsninger på pseudoproblemer, hvorimod der ikke diskuteres, hvad der er langsigtede, bæredygtige, menneskelige og globale løsninger. Der hoppes fra sten til sten for at få magten og befolkningen bliver mere og mere afmægtig og frygtsomme. Magt og afmagt, rig og fattig, mæt og sulten er åbenbart hinandens medspiller eller modspiller. Det er en raffineret psykologi, som kan være svær at genskue. Men det er den bedste grobund for Selvtilstrækkelighed og Populisme.

Mere håndgribelig var Saddams Husseins måde at skabe frygt: Tre etager under jorden et sted i Bagdad, havde han et støbejernsinstrument stående, som skabte frygt, angst og rædsel hos befolkning og modstandere.

Det var en kødhakker til levende mennesker. (Kilde: Thomas Ubbesen: Udsendt – Historier bag 22 reporter side 95-106).

Befolkningen i Danmark frygter terror.

Lad os gøre frygten konkret:

Hvis al terror begået i Vesteuropa fra 2000 til 2017 var sket i Danmark, så var der omkommet ca. 1000 mennesker. I samme periode blev der slået 5000 mennesker ihjel i den danske trafik. (kilde: Andersen & Nielsen: Farligt. Hvordan de fodrer din frygt og hvorfor du æder det, side 213-251).

Manipulation skaber Frygt og frygt kan bruges til mange formål. Tankevækkende.

Hvad har 9 år bragt af udvikling eller afvikling for at gøre tilværelsen bedre for mennesker?

The answar is blowing in the wind.

Vi kan høre Trumps ekko i Danmark og der hyles: Make Denmark great again, men kun for Os, ikke for Dem.

Selvtilstrækkelighed og populisme har fået lov til at udvikle sig de sidste 10 år.

Alt skal være som det var engang, uden nogen sinde at have været det ( de gode gamle dage) tilsat flæskesteg og brun sovs, så det letter glider ned.

Forenkling af komplekse problemer til letfordøjelig løsninger tilsat frikadeller og vildsvinehegn. Der er nemlig forskel på Dem og Os.

Mette Frederiksens lefler for dansk Folkeparti. Socialdemokratiet og Venstre har overtaget Df´s menneskesyn og politik, men er blevet overhalet højre og venstre om af Ny Borgerlige og Stram Kurs.

Mette Frederiksen, Inger Støjberg, Lars Løkke og  Martin Henriksen fremtræder nu som Light Stram Kurs.

Det er konsekvensen af deres synspunkter og politik.

Vi har i de sidste 9 år skrevet og talt om, at dette ikke måtte ske. Det er sket.

Og hvad kan vi så bruge det til???

I modsætning til politikerne bruger vi vores hukommelse. Uden hukommelse er mennesket ikke i stand til at navigere. Vi navigerer mellem fortid og nutid med henblik på at skabe en ordentlig fremtid med ordentlige og moralske mennesker. Ordentlighed og moral synes for øjeblikket at være til salg for ussel mammon, grådighed, magt og et armslængdeprincip med knytnæven først.

Vi vil den demokratiske samtale, men det er svært, når samtalepartneren forsøger at

drukne substansen i pseudodetaljer.

Begraver man sig i historien giver det ét udgangspunk for at agere og argumentere.

Graver man i historien(hukommelsen) giver det et andet udgangspunkt for at handle i dag og i morgen og det er det BOO praktiserer.

Behandl Os Ordentligt.

Steffen Hansen

Bøllemosen