Ret til tidlig pension for folk med lange og hårde arbejdsliv

Behandl Os Ordentligt siger

Så er der gang i forhandlingerne til en ny pension, som har fået øge navnet Arne pension

Når man kikker på alle de pensions ordninger vi har i dag må det undre en at ingen af dem kan bruget til nedslidte

Hvad er det man real vil med den nye Arnepension, ved man det 100% sikker eller laver man bare loven fordi det skal se ud til man laver noget?

Behandl Os Ordentligt siger ikke at det er det man gør men synes godt nok det virker meget rodet med den nye lov man er i gang med forhandlingerne om at få lavet færdig

Man siger det er til dem (der er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har haft mange år med ofte fysisk hårdt arbejde. De skal kunne trække sig tilbage, inden smerterne bliver for stærke eller arbejdslivet for hårdt).

 Behandl os Ordentligt tænker der er mange former for hårdt fysisk arbejde, det kan selv være IT folk, rengøringspersonale, plejehjems ansatte, metal/træ arbejder der har arbejdet i højt tempo samt rigtigt meget larm dagen langt

Noget helt andet, hvor er fagbevægelsen i denne pensionssag, der er ikke komme mange pip fra den front, virker underligt

Hvis der er nogen der burde kunne udtale sig på borgernes vejene er det netop fagbevægelsen, kunne se ud som de er købt til at lukke øjnene og samme tid kikke til den anden side

Her kan man læse om de pensioner vi har allerede

Arne pension er en pension for nedslidte så de kan gå på folkepension før tid, men bærer ikke navnet førtidspension fordi førtidspension er beregnet til de nedslidte og syge, så de kan gå på pension før tid men arne pension og førtidspension er ikke det samme som seniorpension da seniorpension er for nedslidte og syge så de kan gå på pension før tid.

Denne Arne pension er for dem som har været på arbejdsmarked i minimum 41 år men seniorpension er for dem de har været på arbejdsmarked i minimum 25 år, førtidspension er til dem der nedslidte men skal være minimum 40årig førend de kan tigge om at gå på pension før tid.

Vi ligger ikke Arne pensionen under seniorpensionen fordi Arne ikke er senior men kun nedslidt, vi smider ikke Arne pensionen under førtidspension fordi Arne har altid arbejdet og trænger til værdighed af sin ydelse fra overførelsesindkomst”.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

(- Ret til tidlig pension skal skabe større retfærdighed i vores pensionssystem. Lige nu har danskere samme pensionsalder, uanset hvornår man er startet på arbejdsmarkedet, og hvilket arbejdsliv man har haft. Og det er ikke retfærdigt. Derfor vil vi indføre en ny ret til tidlig pension til dem, der er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har haft mange år med ofte fysisk hårdt arbejde. De skal kunne trække sig tilbage, inden smerterne bliver for stærke eller arbejdslivet for hårdt. Det manglede bare, at de også får nogle gode år som pensionist, når de har knoklet og betalt skat i så mange år. Vi har også lagt vægt på, at man ikke skal møde op hos kommunen for at bevise, at kroppen er ved at være slidt ned. Det er hverken sagsbehandlerens eller lægens vurdering, der skal afgøre retten til tidlig pension, men alene objektive kriterier, som gøres op, når man fylder 61 år, så man trygt ved, hvor man står. Alle har fortjent en værdig tilbagetrækning). (Kilde. bm.dk)

Læs mere Beskæftigelsesministeriet