Refleksionstiden ved skilsmisse viser sig at være noget Bulls shit

Behandl os ordentligt siger

Refleksionstiden ved skilsmisse som politikerne indførte har nu vist sig som en dårlig ide og har været med til at forværre forholdene for børnene.

Fra 1. april 2019 har ægtefæller med fælles børn under 18 år været tvunget til at gennemgå en refleksionsperiode på 3 måneder, fordi man indførte refleksionsperiode på 3 måneder, var fordi man vil forsøge at få familierne til at overveje endnu en gang om de vil gennemføre deres skilsmisse

Det har så vist jeg at det ikke har hjulpet med en refleksionsperiode på 3 måneder, nærmere tvært i mod, har det vist sig at det ikke er en god ide at fastholde noget som er ved at gå i opløsning, det går ud over barnet og det var jo netop barnet der skulle have en fordel ud af det, der var bekymring og modstand mod reglerne fra både fagfolk og børne- og forældreorganisationer.

Man kunne se det kun ville blive være at fastholde familien i at bo sammen hvis de ikke kunne få alle den hjælpe de havde brug for

Her kan man så konstatere at både fagfolk og børne- og forældreorganisationer, fik ret i deres påstand og derfor ser det med alt sandsynlighed ud til at der er flertal i folketinget for at ændre loven igen

”Loven bliver nok ændret om kort tid, som forventes sker allerede pr. 1. juli 2020.”

Fagfolk var bekymrede 

(Allerede inden loven trådte i kraft, og den tvungne refleksionsperiode blev indført, var der bekymring og modstand mod reglerne fra både fagfolk og børne- og forældreorganisationer. Bekymringen var, at den tvungne 3 måneders refleksionsperiode og reglen om tvungen delt bopæl ville fastholde forældrene i en konflikt uden at kunne få hjælp, og dermed forlænge en konfliktfyldt og svær situation for familier i skilsmisse til skade for de involverede børn.

Bekymringerne har desværre vist sig at holde stik. Mange forældre og børn i en skilsmissesituation har på grund af den tvungne refleksionsperiode været fastlåst i en uholdbar situation uden at kunne få hjælp til at løse deres konflikter, herunder få gennemført en skilsmisse. Samtidig har de meget lange vente- og sagsbehandlingstider i Familieretshuset medført, at forældre og børn ikke har fået den rådgivning og støtte, som det var forudsat, at de skulle tilbydes under refleksionsperioden). (Kilde. ret-raad.dk)

Læs mere på ret-raad.dk