Psykiatrien tror de kan skrive og købe sig ud af problemer

Behandl os ordentligt siger:

Vi mener om ingen omstændigheder man skal benytte sig af bæltefiksering, det bør kunne undgås i alle situationer

Men vi kommer jo ikke bare så meget som 1 ”My” længere hvis man bare giver medicinsk bæltefiksering eller man bare skriver sig ud af fikseringen og bruger det i det skjulte

Det forekommer også, at man giver patienter udgang, så de kan rase lidt ud, for at undgå en bæltefiksering. – det er jo på ingen måder acceptabelt at gøre disse ting for at få fine tal.

Utroligt at man i de morderne tider, de alvidende tider, samt vi lære, læser og forsker i alle ting, men klogere på mange ting bliver vi ikke, tvært imod vil vi sige

Kigger vi langt tilbage i tiden var man klar over hvis folk havde det rigtigt dårligt psykisk, så skal man ud i naturen, den rigtige frodige, rolige og stille natur, hvor man kan gå rundt stille og rolig og se på de skønne planter samt høre fuglesang og kvidrer, samt lægge sig på ryggen og kikke op i himlen og nyde det fantastiske skiftende maleri at skyer der vælter rundt mellem hinanden og får en til at se noget nyt hver sek. og sætter tankerne i gang med at fantaserer og får dem væk fra de dårlige tanker

Psykiatrien skal lægge alle skemaer, blyanter, pc-programmer til at udfylde om patienten langt langt langt langt væk og bruge alt tid og kræfter på at tage hånd om den enkelte patient, de hospitaler, væresteder og bofællesskaber der skal bruges fremadrettet, skal have en masse natur med haver rundt om hospitaler, bosteder så blomster og frugttræer, næsten gror ind i bygningerne og som man kan dufte og smage på i fulde åndedrag…

Tænk over dette, hvor søger du selv hen når du har fået nok af hverdagen er det en tur ud i det grønne eller en tur ned til stranden for at se på havet. Det er jo lige det som de psykisk syge også har brug for, nemlig at komme væk fra de tanker som fylder dem og som de gerne vil være foruden. Det kan vi hjælpe dem med ved at tage dem en tur ud i naturen

Færre i bælte

(Udgangspunktet for aftalen om tvang er gennemsnittet for perioden 2011-2013. Siden dengang har der i alle regioner, bortset fra Region Hovedstaden, været en stigning eller et uændret antal voksne, der udsættes for en eller flere former for tvang. 

Sammenligner man udelukkende de nye tal med det foregående år, er tvangen dog faldet en smule, men er altså stadig et godt stykke over den såkaldte baseline fra 2011-2013, konstaterer Sundhedsstyrelsen.

 ”Detforekommer,atpatienter,somskulleværebæltefikseret,bliverudskrevet,deikkefigurereristatistikken. Detforekommerogså,atmangiverpatienterudgang,dekanraselidtud,foratundgåenbæltefiksering. gårdepsykotiskerundtigaderneistedetfor. mankangodtbæltetallenetilatsepæneud –  Siger Gitte Ahle”

 Zoomer man ind på bæltefikseringer, har især hovedstadsregionen lykkedes med at nedbringe fastspændingerne, mens Region Midtjylland har fået vendt en stigende kurve nedad. I Region Syddanmark og Region Nordjylland stiger brugen af bælterne, mens der er et mindre fald i Region Sjælland.

Til gengæld er andre former for tvang altså steget siden 2011-2013. Antal personer, der tvangsmedicineres, er steget fra 667 til 837. 

Antal patienter, der bliver holdt fast mod deres vilje, er gået op fra 927 til 1.081. Og antallet, som får beroligende medicin med tvang, er steget fra 2.043 til 2.212.

»Selvfølgelig er det isoleret set positivt, at brugen af bælter falder. Men når personalet løsner de fysiske bælter, bruger de i stedet kemiske bælter eller kødbælter. Det ser måske pænere ud i statistikken, men den enkelte patient kan opleve det som mere indgribende, at fem personer ligger oven på vedkommende i timevis og holder fast i arme, ben og krop. Hvis disse tal ikke er et wake up call til regeringen om, at der er akut brug for hjælp til psykiatrien, så er der intet, der kan vække den«, siger Knud Kristensen fra Sind). (Kilde politiken.dk)

Læs mere på politiken.dk