Private konsulenter vurderer handikappede er det godt?

Behandl Os Ordentligt siger

Den første tanke man får når kommunerne bruger private konsulenter på det sociale område, er at det udelukkende bliver gjort fordi kommunen vil spare alle de penge det er muligt på alle former for ydelser på det sociale område

Så er der desværre også set en stigende tildens til at lige meget hvad Ankestyrelsen gør og siger, så forstår kommunerne at køre tingene lige på kanten til det ulovlige og i langt de fleste tilfælde slipper kommunerne godt fra det. Ankestyrelsen har til formål at borgerne sikres deres retssikkerhed i sager som afgøres i kommunerne og derfor har borgerne ret til at få deres sag vurderet i Ankestyrelsen. Dog oplever mange gange at Ankestyrelsen giver kommunerne ret i deres afgørelser.

Der ses en ændring i den måde Ankestyrelsen træffer sine afgørelser på og den ses når der skiftes regering og i det daglige ved at flere og flere sager føres som man gør ved domstolene. Dvs. at det er utroligt svært for en borger at kunne klage da der er tale om man som borger helt præcis skal vide hvilken lov og paragraf man klager over og hvad i forbindelse med denne lov man klager over. Er du hoppet af forstår jeg dig godt, men sådan ser vi også det er når sager afgøres af Ankestyrelsen.

Kan det evt. have noget med KL at gøre, KL har fået for meget magt som strækker sig vidt og bredt ind i alle instanser, Ankestyrelsen, fagbevægelsen, retten, politiker byråd og lands. Noget som er det værste som nok er sket, er at kommunerne har fået et fælles KL som fungere som deres redskab mod borgerne og borgernes retssikkerhed og at kommunerne mere eller mindre dermed kan tilsidesætte forvaltningsloven

Behandl Os Ordentligt vil mene det skal være kommunerne som skal vurdere allesociale sager og her skal det helst ende ud med borgeren får den bedst mulige behandling, så de fremadrettet kan have et anstændigt liv

Private konsulenter er både dyrt og ikke for de social ramte borger!!!

Læs mere på sim.dk