Pressemeddelelsen februar 2019

EU’s nye barsels direktiv

Man skulle tro at danske politikere ville være glade for EU’s godkendelse af barsel for den indeholder jo lige det som de danske politikere går og praler med at de ønsker som er ligestilling og at folk fra andre EU-lande ikke skal kunne benytte sig af den danske lov om barsel.

EU ønsker med det nye direktiv at barsel netop gør at det ikke kan betale sig at rejse til Danmark for at få barsel. Samtidig gør denne regel også op med at virksomheder ”bare” kan undlade at give mænd mulighed for at gå på barsel. EU mangler dog en formel godkendelse i EU-systemet før reglen kan træde i kraft inden for 3 år.

Som Behandl os ordentligt kan forstå, så ser kommende EU-regler til at se sådan her ud

Barsel til fædre:
Fædre vil kunne holde fædreorlov i mindst 10 arbejdsdage omkring fødslen på en løn svarende til sygedagpenge.

Orlov til fædre:
Der ønskes fortsat fra EU at hver forældre kan bevare 4 måneders orlov hver, men dog vil EU øremærke de 2 af månederne til mændene, så de ikke kan overgå til kvinden. Det vil også stadig være muligt at dele barslen op som på nuværende tidspunkt i små bidder fordelt over flere år. Her bestemmer dog det enkelte land selv lønnen.

Omsorgsdage:
Omsorgsdage er dage som kan bruges på at passe et familiemedlem som er alvorlig syg eller har en aldersrelateret lidelse. Her ønsker EU at alle arbejdstagere skal have ret til fri i 5 arbejdsdage om året.

Fleksible arbejdsordninger:
Denne ordning er for dem som er blevet forældre og med denne ordning giver det forældre med børn under 8 år ret til at bede om nedsat arbejdstid eller fleksible arbejdstider. Her skelnes ikke til hvilken type for job man har.

Danske politikere har i mange år snakket om ligestilling og at mænd bør tage del i barselsorlov, men når den så endelig kommer, er de imod og hvorfor mon det. DA er også imod fordi som undersøgelser viser, så vil det have indflydelse på at løngrebet mellem mænd og kvinder vil udlignes pga. flere mænd i fremtiden vil tage barsel.

Det kan måske være med til at Danmark flytter sig og får mere ligestilling, men også et mere fleksible arbejdspladser og dermed en helt ny struktur på arbejdsmarkedet som Behandl os ordentligt har efterspurgt i flere år, hvor der er plads til alle uanset hvor mange timer man ønsker at arbejde eller magter at arbejde.