Pressemeddelelsen december 2019

Arbejdskraft udefra? Ja eller Nej? Behandl os ordentligt siger: Har vi brug for at importere mere arbejdskraft ude fra? Det afhænger 100% af hvilke øjne der ser og øre der høre, vil man gøre som på boligområdet og lave en ghettoplan (som burde have heddet ”socialudrensningsplan”) Vil man lave en ”socialudrensningsplan” på arbejdsmarkedets området som man allerede er godt i gang med, så kræver det mere udenlandsk arbejdskraft. Kommunerne har jo lagt deres klamme hånd på syge, kontanthjælpsmodtager og arbejdsløse. – De bliver rigtigt flittigt brugt til at jonglere rundt mellem de forskellige kasse for kommunerne kan hente masse af millioner og snart milliarder fra statskassen over til de gabende kommunekasser Mange jobcentre er ikke interesseret i at få folk i arbejde, fordi så mister kommunerne masse af refusions kroner, vi har hørt om et tilfælde i Hjørring hvor jobcenter medarbejder blev fyret fordi de var for dygtige (måske mere rigtigt de kostede kommunen for mange millioner) Vi har jo også set gennem flere år at dem der er uden for arbejdsmarkedet er afskåret fra at dygtigøre sig, gennem skole, kurser og opkvalificering, det som alle dem der er på arbejdsmarkedet har haft en og har et overflødighedshorn at muligheder … Læs resten af Pressemeddelelsen december 2019