Pressemeddelelse november 2018

Det er kommet behandl os ordentligt for øre at socialchefer holder møde den 29-30 oktober 2018

Her skal ledelsen tales og planlægge fremtidens velfærd i Danmark.

Behandl os ordentligt er kraftig modstander af stat og kommuner ansætter flere og flere private personer i offentlige stillinger.

De private tænker mest på at suge så mange millioner af statskassen som muligt og det er jo langt fra det som hjælper borgeren.

Det der skal være fremtidens plan med velfærd i Danmark må absolut være at lytte til den enkelte borger og hjælpe borgeren tilbage i samfundet, så borgeren fremad rettet kan have en anstændigt liv.

Her må man nok sige det offentlige der har ansat privat firma til at varetage kommunens opgaver har stået på mål for at pine og plage folk på sygeløn og kontanthjælp, samt været helt bøddelagtig når der skulle findes metoder til at straffe syge og kontanthjælpsmodtager, der har ikke været sparet på tommelskruerne til de kategorier af borger, det er helt sikkert en ommer!!!

Der er mange løsningsmodeller Behandl os ordentligt stiller sig gerne til rådighed og fortæller om hvad vi kender til af problemstillinger i samfundet og hvordan de kan løses til borgerens bedste og landets bedste.

Vi har desværre set at velfærds opgaver er mere og mere lagt over til private firma.

Et privat firma kan bestå af socialrådgiver, sagsbehandler og jobkonsulent, som så bliver ansat af kommunen til at aktiver arbejdsløse/syge uden for arbejdsmarkedet.

Vi kender til eksempler på hvor borgeren uden for arbejdsmarkedet på papiret er sendt i aktivering hos et privat firma, men reelt går hjemme, det viser jo meget tydeligt at de private firmaer er meget interesseret i refusionskronerne fra staten og det er jo ikke til borgerens bedste. Men derimod udelukkende til de private firmas berigelse af skattekroner i million/milliard størrelse, det skal bringes til ophør jo før jo bedre.

Vi må jo heller ikke glemme at et privat firma er til for at tjene penge og give overskud i modsætning til staten og kommunerne.

Alt det der ikke kommer borgeren til gode, tager Behandl os ordentligt afstand fra…

Den 29-30 oktober 2018 vil alle goder blive uddelt…

Se PROGRAM FOR ÅRSMØDE