Pressemeddelelse januar 2020

Hvordan og hvad skete der i 2019 Behandl os ordentligt siger: Behandl os ordentligtfølger stadig godt med og foreningens berettigelse er stadig for ikke sige mere berettiget end nogen sinde pga. alle de fejl der sker i kommunerne, når borgerne får deres sag behandlet. (Behandl os ordentligthavde/har det formål at få tingene bedre så vi kan nedlægge foreningen men må sige det har været det totale modsatte der har vist sig) Borgerne oplever stadig større svigt selv om de har loven på deres side, så kampen med oplysning og støtte til borgerne fortsætter. Lyspunktet er at der i 2019 nu er sat navn på en kommune som har indført 4 dages arbejdsuge og dermed er det ikke kun private virksomheder som har gjort det. Det serBehandl os ordentligtsom et skridt i den rigtige retning om håber mange flere kommuner vil gøre det samme. Samt mange flere virksomheder som vil nedsætte arbejdstiden, samt kikke på arbejdsopgaverne i de enkle job, måske skal de ændres så virksomheder nemmer kan få det arbejdskraft de skal bruge fremover. I dag har meget arbejde ændret sig fra at være håndværksarbejde til at være monteringsarbejde og det er der jo en væsentlig forskel på På trods … Læs resten af Pressemeddelelse januar 2020