Pressemeddelelse januar 2019

2018 blev et meget travlt år, vi var i Vejle, holder vores månedlige møder i Odense.

Vi har optaget en del videoer, vi har ændret vores nyhedsbrev, så Behandl os ordentligt kommenter på alle artikler, der er links der forbinder nyhedsbrevet som sendes ud pr. mail til alle medlemmerne og det digitale nyhedsbrev boo-nyhedsbrev.dk som er der man kan læse alle artiklerne både gamle som nye. Nye informationer som love og regler lægges stadig ind på www.behandlosprdentligt.dk løbende.

2018 var også året vi kom på Twitter og LinkedIn, det gør sådan at vi kan sprede oplysninger rundt i alle samfundets lag, så endnu flere høre og ser dem.

2018 er der blevet arbejdet meget med at hjælpe folk lige som vi har gjort siden 2010, da vi startede. For hvert år kontaktes vi af flere og flere som har brug for hjælp. Sagerne er meget forskellige og dog er der noget som går igen og det er at syge ikke kan få lov at pleje deres sygdom, så de kan blive raske og andre af en eller anden årsag ikke får en god behandling af deres kommune.

Vi ser også mange fejl og mangler i kommunernes arbejde med borgernes sager. Der er især en ting Behandl os ordentligt kan undre os over og det er at det stemples legalt af ankestyrelsen, når en kommune ikke følger fremgangsmetoden jf. lovene.

Behandl os ordentligt bruger ikke krafter og tid på tilsvining af offentlige ansatte og politikere, men udelukkende på at hjælpe borgerne som er kommet i klemme i systemet. Derimod stiller vi os meget kritiske og gør opmærksom på når der er love som ikke overholdes eller forhold overfor borgerne som er kritisable.

2019 der vil Behandl os ordentligt, ud til endnu flere byer rundt om i Danmark og stå i gågade på torve så folk kan møde os og få en hyggelig snak og stille os spørgsmål. Vi står gerne klar med svar på love og regler.

Vi vil rigtig gerne hvis vi kan finde nogle frivillige hænder i 2019, som kan hjælpe med at tegne, lave video, skrive artikler, evt. have en klumme.

Vi vil gøre en større indsats for at finde folk til vores projekt anderledes boformer, der mangler vi mange forskellige folk, til alt fra at søge om tilladelse, tegne, lave buget, aftale tider for møder og finde ud af hvordan projektet skal køre fremover.

Vi søger også efter Webmaster som kan assistere vores frivillige webmaster ca. 3-4 gange om året til de opgaver som vores webmaster ikke har kompetence til at løse.

Vi søger en som vil hjælpe/fortælle webmaster hvordan man skriver og ændre CSS, så det passer til Word Press skabelon, når bestyrelsen fremsætter specielle ønsker. Det er små ændringer og skulle være en let opgave. – Vi kan nemt bruge flere Webmaster.

 

Vi forventer at der skal ydes endnu mere hjælp i 2019, der er ikke tegn i sol og måne på det bliver bedre nogle steder, der imod tider det meget på det bliver endnu dårligere rigtigt mange steder i samfundet.