Pressemeddelelse april 2019

Væk med ensomheden
Kan vi komme ensomheden til livs og hvad kan der gøres for at fjerne ensomheden. Nogle som lider af ensomhed har også angt eller andre psykiske lidelser, men hvad fik personen først. Så lad os se på hvordan vores samfund ser ud når vi taler ensomhed.

Vidste du at der i Danmark er over 210.000 danskere som føler sig ensomme.

Nej nu skal du ikke tro det kun findes blandt landets fattigste, ældre eller enlige, men det findes faktisk i alle lag af samfundet.

Årsagen til at så mange føler sig ensomme er meget forskellige, men et er jo at der er noget galt med den måde vi har indrettet vores samfund på for ellers ville der ikke være så mange som føler sig ensomme. Her skriver vi bare om 4 af de mange eksempler der er på ensomhed.

Første eksempel på ensomhed

Det kan være en person som har en psykisk lidelse eller som vi alle kender det (eller gør vi) depression. En depression findes i mange grader, men når man får en depression som gør at man vælger at burre sig inde og dermed undgår andre mennesker, ja også sin egen familie, så er der på længere sigt også en stor chance for at man få angt og så er den onde ensomheds cirkel startet.
Til sidst ved man ikke hvorfor man lukker sig inde og undgår andre mennesker, men har det bare trygt og godt alene også selv om man føler sig ensom. Nogler knytter sig til sofaen og computeren eller tvet for at føle sig en del af den verden vi lever i. Skal de købe ind så går de ud meget sent om aftenen for ikke at møde aæt for mange mennesker.

Ensomme ældre

Ensomme ældre her kan det være meget ensomt, når en ægtefælle dør. Det er jo nemlig sådan at de fleste par lever meget alene og selv om de ikke gør det sker der et skift når den ene dør. Den som er tilbage skal alene igennem sørg perioden som kan være meget slem andre prøver at komme ud og skaber sig en interesse i en forening eller begynder at går på aftenskole.
Uanset hvor meget denne person går til om dagen, så opstår der mange gange en ensomheds følelse som er meget ubeskrivelig. Det kan være lige fra starten at man tænker vil fortælle den døde ægtefælle noget som man har set eller hørt og ups, nå nej denne er her ikke mere. Der opstår et tomrum i ens eget hjem som fyldes med ensomhed.

Karriefolk og ensomhed

For en ansat kan det være at man føler man er noget fordi andre mange gange spørger en til råds for at løse opgaver eller andet. En dag sætter man måske spørgsmål ved om man er stillingen værd altså ser på ens eget selvværd.
Det kan gøre at man på et tidspunkt mister troen på man kan noget og pludselig føler man sig ensom. Hvis man ikke kommer til at tale med nogen om det, så kan det medføre at man mister jobbet og evt. sit ægteskab og så er man pludselig helt alene og ensom.

Unge som er ensomme

Selv om den unge er i uddannelse og selv drømmer om at hygge sig med andre ungeuanset om det er en tur i byen i weekenden eller en hygeaften hjemme. Så bliiver det som regel aldrig sådan for de unge som er ensomme. Medierne er med til at skabe dårlige billeder, når unge og andre ikke deltager i samfundets mange aktiviteter i fællesskab med andre unge.
De sociale medier kan være med til at fastholde de unge i ensomheden fordi de kan gemme sig bag skærmen. Desværre ser de unge på skærmen også hvor sjovt og hvor meget andre unge oplever mens de selv sidder spærret inde med deres ensomhed.

Hvad er ensomheden for en størrelse

Ensomhed kan både føles ude blandt andre og i ens eget hjem. Hjemmet kan blive til et fængsel fordi ensomheden gør man ikke kommer uden for hver dag og slet ikke taler med andre mennesker i flere dage. Selv om folk er meget aktive og både arbejder og fester så kan de alligevel godt være ensomme og derfor er det vigtigt vi gør noget ved det.

Ensomheden er ikke noget man fortælle til andre om til familien eller venner men i stedet siger man som regel en løgn om hvor man var i weekenden selv om man ”bare” sad med sin ensomhed der hjemme. Så fester uanset om det er med familien eller venner spørges der altid ind til hvad man går og laver og et sådan spørgsmål er det værste for en som lider af ensomhed. Den slags spørgsmål er også med til at personer som lider af ensomhed aldrig eller næsten aldrig deltager i fester.

Samfundet har med love gjort at alle mere eller mindre bor alene og alle har deres. Derfor ser vi ikke hvem og hvor mange der reelt er ensomme. Systemet har også været med til at gjort det meget svært for mennesker at flytte sammen uden de straks bliver betegnet som samlevende og dermed bliver de økonomisk ramt.

Mennesket er jo meget lig med aber høre vi hele tiden og nogle siger vi nedstammer derfra. Det vil så sige at mennesket er et flokdyr. Så hvorfor prøver vi mennesker med systemet i hånden at prøve på at modarbejde dette. Mennesker har ikke godt af at bo og leve ensomme.

Ensomheden kan føre til mange flere sygdomme fordi man måske ikke bevæger sig ret meget og psyken får et knæk.

Ser vi samfundet groft skåret ud, så lever de fleste vores liv på og med vores job. Det vil sige vores venner og kollegaer er de samme og alt drejer sig kun om job og denne vennekreds. Det gør jo at har man ikke andre vennekredse at være sammen med, så vil det være et stort tab den dag man må stoppe med at arbejde.

Behandl os ordentligt mener at det nedsat arbejdstid samt et mere fleksbilet arbejdsmarked, hvor der er plads til alle der kan arbejde ville være en fordel for samfundet. Et arbejdsmarked hvor der er plads til at vi kan tage os af vores syge i en kortere eller længere periode uanset om det er vores børn eller vores gamle.

Ligeledes bør der skabes et samfund med plads til at folk kan leve sammen uden de straffes økonomisk for det giver flere raske mennesker. På arbejdspladser og på uddannelsesstederne bør vi se efter om der er nogle elever som sidder alene og ikke er sammen med andre børn/unge. Hvis der er der så start en samtale (ikke hv spørgsmål) men skab venskab og nærhed i stedet for ”bare” at se den anden vej.

Lad os alle gøre lidt for en anden der føler sig ensom for det giver livskvalitet