Politikerne vil have flere folkepensionister i arbejde

Behandl Os Ordentligt siger.

Politikerne afprøver alle de ideer de kan komme i tanke om for at få folkepensionister i arbejde, men er der ikke nok ledige i den produktive alder eller skal vi have flere yngre ledige fordi der skal gøres plads til de ældre.

Lad nu dem som har arbejdet et helt liv finde en mening med tilværelsen i deres sidste 5-20 år af deres liv.

Indtil dato har seniormedlemmer af a-kasserne ikke måtte trække deres kontingent fra selv om både fagbevægelsen og regeringens seniortænketank afprøvede det og måtte bøje sig for Skattestyrelsens beslutning.

Nu er der igen sat gang i at give et skattefradrag til seniormedlemmer af a-kasserne, hvis de betaler kontingent til en a-kasse.

Hvorfor arbejdes der så hårdt for at give seniormedlemmer fradrag for a-kasse kontingent for hvad skal de med et sådant kontingent. Det er en slikkepind for at få folkepensionister ud og arbejde, men pas på for der kan vise sig at være en fælde.

Højesteret har afsagt ved dom at en senior som er kommet i folkepensionsalderen, ikke kan få udbetalt a-kasse altså dagpenge, så hvorfor er det så lige politikerne arbejder så hårdt for at indføre noget seniorerne ikke kan få gavn af.

Det er ren og skær den årsag at man vil have flere ud at arbejde, så der om få år kan ses i statistikken at en større del af seniorerne kan arbejde og dermed kan politisk forhøje pensionsalderen og vanskeliggøre det endnu mere for dem som ikke kan klare et job i alle de år.

Lad nu de ældre få en tryg og rolig 3. alder, så de kan bruge pengene på aktiviteter og familien som de ikke har haft tid til pga. de var på arbejdsmarkedet. Er der nogle som vil arbejde, så lad dem arbejde i få timer og når der er brug for arbejdskraft, når der er fuld beskæftigelse og ikke som nu, hvor der er og bliver mange ledige i yngre aldre.

Vi må stille os det spørgsmål om vi som menneske er sat i verden for at arbejde til vi dør eller om vores tilværelse også omhandler andet end arbejde og samvær med kollegaer…

Mange har lært en masse pga. Corona krisen og her er det især samvær med familien og drosle ned i arbejdstid, så det ikke giver stress og afsavn, mon ikke det er på tide at give de ældre den afgang fra arbejdsmarkedet, så de kan finde nye opgaver i livet som gør dem glade og så de føler de har levet og levet et liv af betydning og ikke bare et liv for at skaffe deres virksomhed mere rigdom.

Læs mere på fagbladet3f.dk