Pis og papir er hvad det er

Behandl os ordentligt siger.

Aldrig før i en OK forhandling har man hørt at der er smidt så meget rundt med fine ord, uden det rigtigt har medført nogle som helst forandring for den arbejdende befolkning.

En af de ny tilkommende ord er ”fritvalgskonto” og hvad er det så for en størrelse

”Hvad er en fritvalgskonto? 

Fritvalgskontoen er en del af din overenskomst. Kontoen er en procentdel af din ferieberettigede løn, der bliver sat ind på en særlig opsparing af din arbejdsgiver.
Du bestemmer selv, om du vil bruge de ekstra penge til løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af to børneomsorgsdage eller seniorfrihed”. (Kilde. HK.dk)

Behandl os ordentligt undre sig over at fagbevægelsen ikke mener den arbejdende befolkning ikke skal have andet end krummerne fra de riges bord.

Gennem de sidste 30 år er der sket en kæmpe forandring, med tempoet man arbejder i, man er meget mere effektiv, man arbejder på mange måder hvor man plissér arbejdsgiveren og arbejder på deres betingelser. Tempoet er sat sådan op at mange flere går ned med stress

Behandl os ordentligt havde gerne set alle fagforeningerne og den arbejdende befolkning havde stillet helt andre krav, nedsættelse af arbejdstiden (det vil hjælpe meget mod nedslidning) havde også gerne set større krav til deres boliger (her tænkes huslejen og boligens placering) samt stillet krav til at man på arbejdsmarkedet vil lærer alle seniorer udslusning fra arbejdsmarkedet, så man undgår ensomhed. Der er rigtig mange og vi gentager lige for at få alle med RIGTIG MANGE der har rigtigt svært ved at forlade deres arbejdsplads når de når frem til seniorer alderen, der er mange ting skjult i det at trække sig tilbage til senior livet, man mister status i familie og venner kredsene og det er der ikke mange som kan lide. Der er også mange som ikke har andre interesse end deres arbejde

Det er et forfærdeligt samfund vi har når man kun kan gennemføre ting i OK forhandlingerne for almindelige arbejdere, ved at kalde det fine nye ord som ikke engang kan hive skindet af en kop kold kakao…

Til hele fagbevægelsen det er ikke ”OK” det i har lavet de sidste mange år, I har ikke været til for arbejderen, men derimod har i selv fået højre løn samt fagbevægelsens top har fået en masse udvalgsposter i dansk industri og diverse virksomheder

Der har ”I” (toppen af fagbevægelsen) rigtigt siddet og smasket jer i en overflod at goder som jeres medlemmer aldrig får chancen for at komme i nærhed af

Fagbevægelsen havde et helt andet drev da den blev drevet ulønnet om aftenen af den arbejdende befolkning som viste 100% hvor og hvordan skoen trykkede, i dag kender de mest til hvad der sker på deres kontoer…

Fritvalgskonto er et centralt punkt

(Helt centralt står dog også en forbedring af den såkaldte fritvalgskonto, der giver ansatte en ekstra procentdel af deres løn, som enten kan veksles til flere fridage, mere i pension, eller flere kroner og øre på lønkontoen. 

I dag skal arbejdsgiverne betale fire pct. af de ansattes løn ind på kontoen, men med den nye aftale bliver det beløb forhøjet til syv pct. i løbet af de tre år, som aftalen løber.

Netop resultatet på fritvalgskontoen fremhæver Claus Jensen da også som meget positivt.

– Jeg har et meget klart billede af, hvad vores medlemmer er tilfredse med, og der tror jeg, at fritvalgskontoen kommer meget højt op, sagde han

 ”Jeg synes, at det er smukt, at det kollektive system kan sikre den enkelte nogle individuelle rettigheder, og det er fritvalgskontoen jo et glimrende eksempel på

siger Simon Tøgern, formand, HK Privat”

 For Lars Sandahl handler en forbedring af fritvalgskontoen også om, at parterne, ligesom med aftalens øremærkning af tre ugers mere barselsorlov til ‘den anden forælder’, ønsker at bidrage positivt til samfundsudviklingen. 

– Fritvalgskontoen giver fleksibilitet for den enkelte. Det er jo løn, men man får mulighed for at få den ud på forskellig vis, alt efter hvor man er i livet. Sammen med udvidelsen af barselsorloven, der giver mænd mulighed for mere barsel, er det jo nogle af de ting, vi gør for at skabe en positiv samfundsudvikling, sagde DI-direktøren).(Kilde. a4arbejdsliv.dk)

Hvad er fritvalgskontoen?

Behandl os ordentligt siger. Nogle fagforeningsfolk der er blevet enig med nogle fra regeringen og dansk industri om nogle smarte ord og så tager de godt og grundigt røven på den arbejdende befolkning. Kære ”arbejder” hvornår vågner i af jeres tornerosesøvn!!!

Læs mere på a4arbejdsliv.dk