Personligt fremmøde eller ej

Nogle gange er der frivillige eller venner/familie som gerne vil hjælpe en syg med at tale denne sag i kommunen, hvor borgeren er for syg til selv at møde op og tale sin sag.

Det kan koste kontanthjælpen, hvis man er for syg til at møde op til samtaler og afklarende praktik mv. Det kan også være det endda er svørt fpr borgeren at kommunikerer med de offentlige ansatte.

De fleste i det offentlige vil stridte imod når du som hjælper møder op uden borgeren og de vil forlange at borgeren selv møder op, da de ikke mener en borger kan fritages for personligt fremmøde.

Beskæftigelsesindsatsloven § 18 stk. 6 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=184891#id324c98d7-d9af-4b8e-85c5-1b49d5149fb1)
Stk. 6. Opfølgning kan foregå uden kontakt til sygemeldte personer omfattet af § 2, nr. 3, 4, 13 og 14, hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.

Behandl os ordentligt har skrevet til Beskæftigelsesministeriet og bedt om hvor borgerne kan finde en evt. vejledning for hvordan kommunerne kan vurderer om man kan blive fritaget for personligt fremmøde.