Online undervisning er ikke godt for yngste eller ældste elever

Behandl Os Ordentlig siger

Fjern undervisning er hverken til gavn for de små eller store elever i de danske skoler

De mindste elever kan ikke koncentrer sig foran pc-skærmen og modtage undervisning ret lang tid før de bliver ukoncentreret

Når de yngste elever skal logge på pc om morgenen skal de have en voksen til at hjælpe med gøre det. Forældrene skal også være der når de får opgaver for at hjælpe dem til at klare og forstå dette, så her er et problem for de forældre som arbejder hjemme fra, de kan jo ikke være begge steder

Den sociale kontant blandt eleverne forsvinder også både blandet de yngste og ældste elever, man kan ikke tale om de opgaver man får gennem dagen elev og elev imellem

De yngste elever bruger en masse tid i starten af skolen for at lære at side og modtage undervisning stille og roligt, de må jo ikke larme og være ukoncentreret så lære de langt mindre

Både de yngste og ældste savner, nærheden af læren og den direkte live undervisning, så man kan se læren tæt på og tale direkte sammen

Skal forældrene bruge en mase tid med at hjælpe deres børn med opgaverne, når de er på online undervisning, så kan forældrene vel lige så godt selv undervise dem

Yderligere kan der være problemer med at hvis familien bor i mindre lejlighed og er 3 søskende der skal på online undervisning, hvor skal de side så de har fred og ro til deres undervisning, det kan være andre etniske grupper der har problem med sproget hos forældre eller forældre med et handicap, så de ikke kan få den hjælp deres børn med opgaverne, forældrene kan også have for lidt kendskab til undervisningsmaterialerne og selv mangler skolekundskaber.

– De yngste er særligt udfordrede

(Forskningschef på professionsuddannelsen VIA University College Andreas Rasch-Christensen siger, at yngre skolebørn er særligt udfordrede af nedlukningen.

– De yngste er særligt udfordrede. Man taler meget om betydningen af en god skolestart, som inkluderer at få gode relationer til andre børn og voksne og lege med de andre børn. Det har stor betydning, siger han.

Indtil skolerne igen åbner, må mange forældre hjemmeskole deres børn. De mindre børn har nemlig i mange kommuner hverken iPads eller andre digitale remedier, som bruges flere steder i undervisningen af de ældre elever.

Det giver også udfordringer i forhold til at undervise de små.

– Det er sværere at undervise online, og i mange kommuner har man ikke devices til de yngste, og forældrene må hente materialet fysisk. Det er en skidt cocktail, siger Andreas Rasch-Christensen.

Hans generelle råd er, at når skolerne åbner igen, bør man udvide med flere voksne til at holde hånden under elevernes undervisning; hellere gøre dét end eksempelvis at udvide skoledagen eller tage weekenderne i brug, lyder det). (Kilde. tv2.dk)

Læs mere på nyheder tv2.dk