Nyhedslinks november 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed svarer ikke … … …

Styrelsen for Patientsikkerhed påstod, at Styrelsen ikke havde fået nogen klager over funktionelle lidelser eller klager fra borgere, som var utilfredse med den behandling, de har fået i sundhedsvæsenet, men nu har hun fået omk. 55 patientforløb med alvorlige svigt, som f.eks. at borgere med fysiske sygdomme blev gjort psykisk syge, havde fået ‘diagnosen’ funktionelle lidelser eller BDS (eller lignende ‘diagnoser’), eller borgeren blev hånet og grint af og ikke taget alvorligt.Læs mere

 

Uanset om man er i arbejde, får kontanthjælp, førtidspension eller folkepension kan skat forlange at man betaler sin gæld til det offentlige.

Du skal dog være opmærksom på at har du gæld skal du altid være samarbejdsvillig og sørge for at besvare breve der kommer fra Skat.

Skat har på sin hjemmesiden nøje beskrevet hvad ens rådighedsbeløb skal være for 2018 og dette kan stige år for år, så derfor er det en god ide at se efter hver år.
Skat må aldrig inddrive gæld, så du ikke har et rådighedsbeløb og råd til at betale husleje, el, vand og varme. Læs mere

 

Ankestyrelsens principafgørelse

Ankestyrelsens principafgørelse 51-18 om midlertidigt botilbud – mindre indgribende foranstaltninger – kompensationsprincip. Læs mere

Principafgørelse vedr. det at få en forhåndsafgørelse som også hedder en agterskrivelse.
Ankestyrelsens principafgørelse 50-18. Læs mere

 

Hvor mange tænker over at der stadig er noget som hedder ægtefællebidrag ved skilsmisse. Læs mere

Få man den rigtige erstatning. Læs mere