Nyhedslinks juli 2019

Korte link

Danskere på integrationsydelse

Behandl os ordentligt er blevet gjort bekendt med at der findes danskere på integrationsydelse som ikke får Danskbonus og Dansk tillæg som de ellers er berettiget til. Ligeledes er der kommuner som mener at danskere der har gået i dansk folkeskole og er på integrationsydelse ikke er berettiget til Danskbonus og Dansk tillæg før de har gennemgået og bestået danskprøven.

Derfor må vi meddele alle danskere som er på integrationsydelse, at de ikke skal bestå en danskprøve før de kan få Danskbonus og Dansk tillæg, da de jo i forvejen har gået i dansk folkeskole og bestået en afgangseksamen derfra.

Så har du ikke fået Danskbonus og Dansk tillæg som dansk statsborger født op opvokset i Danmark og gennemført dansk folkeskole afgangsprøve, så skal du klage til din kommune og bede om det skyldige beløb med tilbagevirkende kraft. læs mere

Læs loven 

Orienteringsbrev til kommunerne SKR nr 9550 af 07/06/2018

***********************************************************

Danske statsborger som har boet i det tidligere Jugoslavien og derfor kommer fra de kontraherende stater har ret til at få bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning. Det vil sige at bopælstiden i hjemlandet tæller som dansk bopælstid, når der skal søges om fuld førtidspension eller folkepension.

Læs Ankestyrelsen

 

Hvornår skal der foretages en afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne

Det kan du læse mere om hos Ankestyrelsen

 

Når der er tale om sager om hjælp og støtte til ydelser som skal kompensere for et handicap kan kommunen ikke benytte princippet om ”mindre indgribende foranstaltning”

Læs det hele fra Ankestyrelsen

 

Hjælp til efterregninger for vand, varme og el kræver kommunen tager en samlet vurdering

Læs mere om hvad Ankestyrelsen skriver om dette

 

Hjælp til at flytte skal ses ud fra hen helhedsvurdering. Hjælpen skal behandles ud fra både §81 og §85, men som regel laver kommunen kun vurderingen ud fra en af disse paragraffer.

Læs hvad Ankestyrelsen skriver

 

Vigtigt vigtigt at folk som endnu ikke har modtaget ældre checken og som er berettiget til ældre checken skal gøre opmærksom på dette inden den 31. juli ellers mister man retten til checken for 2019.

Man går ind på borger.dk og skriver til Udbetaling Danmark og opgiver de nødvendige oplysning som også skal være inde inden den 31. juli. Læs mere