Nyhedslinks februar 2019

Korte links

Principafgørelse 64-18. Er en uddannelsessøgende som deltager i praktik omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Læs mere

Pensionsordning som hjælpe til handicappede

Er du din voksne barns hjælper og får du løn for dette skal du være opmærksom på om du er omfattet af en pensionsordning eller ej

For det første findes der ingen lov for en arbejdsgiver skal indbetale til en pensionsordning

Det første som du skal være klar over er at der er forskel på om du er ansat af kommunen eller af dit barn (også selv om udbetalingen sker af kommunen)

Hvis det er kommunen, så skal der foreligge en ansættelseskontrakt og med indskrevet regler for ferie, pensionsordning, løn osv. Det vil sige du hver måned får en lønseddel tilsendt fra kommunen som enhver anden ansat. På denne måde vil du som regel være omfattet af en pensionsordning og det vil sige at kommunen indbetaler til arbejdsmarkedspension

Kommunen kan ”ansætte” sig som hjælper for dit voksne barn ved at lave en kontrakt som ikke er en ansættelseskontrakt, men en kontrakt hvor der står vedr. din løn, ferie og pension mv. Denne form for ”ansættelse” vil du som regle ikke være omfattet af en pensionsordening. Det er fordi dit voksne barn får en udbetaling jf. Serviceloven § 95, så dit barn kan ansætte dig som hjælper også selv om det er kommunen som udbetaler pengene direkte til dig som hjælper

Behandl os ordentligt er gjort bekendt med at der er kommuner som ikke vil ansætte familiemedlemmer som hjælper på almindelige ansættelsesvilkår, men kun ”ansætte” familiemedlemmer som hjælper via serviceloven § 95. Dermed spare kommunen arbejdsmarkedsbidrag til arbejdsmarkedspension for det familiemedlem, men er også med til at stille dette familiemedlem ringere, hvis denne skulle blive syg eller andet

Indkaldelse til møde under barsel

Du kan blive indkaldt til møde i de sidste 3 måneder af din barsel periode. Det er din pligt til at svare på indkaldelsen. Da der i loven står du ”tilbydes” en samtale, så har du ikke pligt til at deltage i samtalen.

Læg mærke til at mødet skal afholdes ved personligt fremmøde, men kan også ske digitalt, pr. telefon eller på anden måde, hvis du beder om dette.

Dog kan det være en fordel at bruge en kort snak evt. pr. mail med din kommune, da det som regel omhandler pasning af dit barn fra 1. ledige dag osv. Der er jo i sig selv store omvæltninger i forhold til at få et barn og så få det passet ind i et job eller uddannelsesforløb eller lign.

Når du får en indkaldelse tager du selv bestemmelsen om du vil deltage eller ej og herefter giver du kommunen besked om din bestemmelse. Dog vil vi anbefale dig at din bestemmelse sker skriftligt og beder om en godkendelse af dit ønske.

Ligeledes bør du skrive følgende:

Såfremt kommunen mener jeg har pligt til personligt fremmøde 00-00-0000 vil jeg selvfølgelig møde op, men må derfor bede oml en bekræftelse på dette samt velbegrundet med henvisning til love og paragraffer fremsendt inden afholdelse af mødet den 00-00-0000

Lov om aktiv socialpolitik§ 20 b. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 7, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning tilbyde en samtale, hvor personens tilknytning til arbejdsmarkedet drøftes.
Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, og som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 7, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning tilbyde en samtale, hvor personens uddannelsesønsker og -muligheder drøftes.
Stk. 3. Samtalen efter stk. 1 og 2 afholdes ved personligt fremmøde, men skal dog ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen anmoder herom.