Nyhedslinks december 2018

Korte links

Hvornår har en borger formue som kan dække ens forsørgelse, når der søges om kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller supplement til brøkpension samt særlig støtte.

Principafgørelse 52-18 Læs mere

En kommune kan ikke henvise til et princip om mindre indgribende foranstaltning som begrundelse for om en borger skal have et andet tilbud. Principafgørelsen omhandler midlertidigt botilbud, mindre indgribende foranstaltning og kompensationsprincip.

Principafgørelse 51-18 Læs mere

Hvad er en ”agterskrivelse” og hvad siger retssikkerhedsloven i forhold til aftgterskrivelsen. Agterskrivelsen skal anses for en partshøring og derfor har Ankestyrelsen kommet med en principafgørelse, hvor der indgår agterskrivelse, forhåndsklage, genvurdering og ordensforskrift

Principafgørelse 50-18 Læs mere 

Hvornår er en hund et hjælpemiddel når der er tale om varigt nedsat psykisk fynktionsevne og i forhold til væsentlighed

Principafgørelse 49-18 Læs mere

Hvornår kan en person få anerkendt en arbejdsskade. Hvor ligger bevisbyrden. Hvad skal der kunne dokumenteres.

Principafgørelse 47-18 Læs mere

Kan en kommune afgøre om der skal være samvær mellem anbragte børn/unge og deres forældre. Kan en kommune fastsætte begrænsning for hvor ofte forældre må have kontakt til deres anbragte børn/unge

Principafgørelse 46-18 Læs mere

Er gaze, vådservietter og plaster et hjælpemiddel. Her ses på lov om hjælpemidler og dermed om der er tale om et hjælpemiddel eller et forbrugsgode og der ses på reglerne om nødvendige merudgifter

Principafgørelse 44-18 Læs mere

Af hensyn til et barn kan der forekommet overvåget samvær

Principafgørelse 42-18 Læs mere

Østre Landsrets dom om tilbagebetaling af sygedagpenge efter sygedagpengeloven §7.

Principafgørelse 40-18 Læs mere 

Som handicapped og i job med personlig assistance, så er her en principafgøerlse som omhandler hvornår man anser det for en ret at have en personlig assistance.

Principafgørelse 39-18 Læs mere

Kan fiktive lejeindtægt modregnes og har en kommune hjemmel for at modregne fælles fusførelse i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Principafgørelse 38-18 Læs mere

Hvornår har en borger ret til at afholde ferie i udlandet og kan en ferie periode forlænges. Kommunens tilladelse og hvad når der er særlige forhold.

Principafgørelse 36-18 Læs mere

Et fleksjob bevilges for 5 år ad gangen, men hvad vil det sige og hvad er formålet. Kan et fleksjob blive til et permanemt fleksjob.

Principafgørelse 35-18 Læs mere

Hvornår skal en kommune tilbyde vedligeholdelsestræning til børn og voksne. Hvilke former indgår i vedligeholdelsestræning og hvordan i forhold til den sociale lovgivning.

Principafgørelse 34-18 Læs mere

Hvad er betingelserne for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Beregning af 225 timers reglen og om udskydelse eller forlængelse.

Principafgørelse 33-18 Læs mere

Har vi ret til merudgift til dækning af taxakørsel mellem skolefritidsordning og bopælsadresse når denne ikke er barnet adresse.

Principafgørelse 32-18 Læs mere

Hjemmehjælp til hovedrengøring og omfattende oprydning.

Principafgørelse 31-18 Læs mere

Principafgørelserne kan uddybes nærmere ved henvendelse på boo@behandlosordnetligt.dk

I fabruar nyhedsbrev vil vi komme nærmere ind på følgende principafgørelser:

Principafgørelse 52-18

Principafgørelse 50-18

Principafgørelse 35-18

Principafgørelse 33-18

Principafgørelse 31-18

 

Alle Ankestyrelsens principafgørelser for november 2018 Læs mere