Nyhedslink november 2019

Hvornår kan du arve en gæld

Du skal være opmærksom på at du kan arve en gæld, hvis du begynder at tage af boet fordi du mener der er aktiver i boet. Tager du først af boet inden den endelige opgørelse er gjort op, kan du stå med at skulle arve en gæld, hvis det viser sig at boet er insolvent.

Hvis du din ægtefælle som dør og du ønsker at sidde i uskiftet bo, så kan du også risikerer at skulle hæfte for gæld efter afdøde.

I de tilfælde hvor den ene ægtefælle er insolvent i levende live, så vil det være en fordel at der oprettes en ægtepagt, så man som ægtefælle ikke skal give sin formue væk til den ægtefælles kreditorer i tilfælde af dødsfald.

Skifteretten

Godtgørelse for svie og smerte

Vil du vide noget om hvornår du kan være berettiget til en godtgørelse for svie og smerte, så se denne video