Nyhedslink marts 2020

Korte links

Det kan betale sig at klage og her ses eksempler på hvor det er gået ud over kvinder på barsel. Så når ministrene siger at kvinder har ret til barsel, så er dette ikke altid forbundet med udelukkende lykke, så derfor kan Behandl os ordentligt godt forestille os hvordan det er for mænd at bede om barsel uden at miste deres job. Der er lang vej endnu ang. barsel for begge køn, men vi må ikke give op for det skal være en rettighed for alle at holde barsel uden at miste sit job. Det kunne være at man skal begynde at blackliste de virksomheder som ikke overholder lovene vedr. barsel.

Her er sager som er endt i Ankestyrelsen, hvor alle har fået medhold, men hvor mange sager er der mon som ikke når til Ankestyrelsen.

Tænk hvis du var køkkenassistent og efter barsel kun kunne få jobbet tilbage ved at blive brugt til at plukke og pakke vare. Det er jo i den grad en dårlig holdning for en virksomhed at have eller er der tale om man er ligeglad med sine medarbejdere. Sådanne virksomheder burde registreres fordi det nok ikke kun er en enkelt gang det sker.
Dette medførte en godtgørelse svarende til 9 måneders løn

Link til Ankestyrelsen hvor du kan læse hele sagen

En anden virksomhed lavede væsentlig stillingsændring under barselfraværet.

Kontorassistent var ansat i en virksomhed for at beskæftige sig med lønopgaver og administration. Da kvinden efter end barsel skulle genoptage sit job var hendes arbejdsopgaver ændret primært til arkivararbejde, booking af mødelokaler, rensning og vedligeholdelse af kaffemaskinen. En ydmygelse for en som er kontorassistent og derfor klagede hun.

Dette medførte en godtgørelse svarende til 9 måneders løn

Link til Ankestyrelsen hvor du kan læse hele sagen

En marketingassistent varslede barsel og måneden efter blev hun fyret. Virksomheden kunne ikke fremlægge beviser om der før beskeden om barsel var tale om manglende markedsføringsresultater som virksomheden gav som begrundelse for fyringen.

Dette medførte en godtgørelse svarende til 6 måneders løn

Link til Ankestyrelsen hvor du kan læse hele sagen

En business controller blev fyret også uden at virksomheden kunne løfte bevisbyrden og dermed medførte det en godtgørelse svarende til 9 måneders løn

Link til Ankestyrelsen hvor du kan læse hele sagen