Nyhedslink juni 2020

Korte link

Ankestyrelsens principmeddelelse 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling

Ankestyrelsens principmeddelelse 10-20 om kontanthjælp – uddannelseshjælp – selvforsørgelse – og hjemrejseydelse eller overgangsydelse – 225-timersreglen – forlængelse – udskydelse af bortfaldsdato – uddannelsestilbud

Ankestyrelsens brev til Herning Kommune

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/11_Udtalelse_om_chefbegrebet.pdf