Nyhedslink juni 2019

Korte link 

Pjece ang. seniorførtidspension

Denne pjece som er for sagsbehandlere ang. seniorførtidspension kan også bruges af dig som borger
Læs mere

Arbejde når man er på førtidspension

Der er blevet stillet spørgsmål om folk på førtidspension må arbejde. Her vil vi gøre opmærksom på sætning som ”Hvis man arbejder meget, vil kommunen i nogle tilfælde gøre pensionen hvilende” og læg mærke til at boligstøtte og andre tillæg kan blive nedsat eller fjernes alt efter indtægts størrelsen og her er der tale om årsindtægten.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver følgen om arbejde når man er på førtidspension tilkendt efter gammel ordning(før 2003)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver følgen om arbejde når man er på førtidspension tilkendt efter ny ordning(efter 2003)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver om frakendelse af førtidspension godkendt fra 1. januar 2003

———————————————————————–

Flygtningestatus, hvad ændres når mit hjemland bliver til et EU medlemsland

Flygtningestatus ændres til EU borger, men for du ikke kommer i vanskeligheder så få lavet dig det som hedder permanent opholdskort.

Husk det vil have indflydelse på dine rettigheder her i landet.

Link til EU borgers ret til.permanent opholdskort

Ankestyrelsens principafgørelser

Hvem træffer afgørelse om børns anbringelse finder du her i denne principafgørelse.

Ankestyrelsens principafgørelse 24-19om ændring af anbringelsessted – flytning til anbringelse på en sikret døgninstitution – flytning til anbringelse på en særlig sikret afdeling på en delvis lukket døgninstitution – flytning til anbringelse på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution.

—————————————————————————–

Denne principafgørelse omhandler om forsørgelse af barn med nedsat funktionsevne i eget hjem og tabt arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsens principafgørelse 25-19om merudgifter – tabt arbejdsfortjeneste – sektoransvar – transport – skole – skolefritidsordning – sammenligningsgrundlag – samlivsophævelse

——————————————————————————

Principafgørelsen omhandler tildeling af førtidspension og dokumentation herfor

Ankestyrelsens principafgørelse 26-19om førtidspension – arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv – misbrug

——————————————————————————-

Genvurdering pga. flytning til anden kommune

Behandl os ordentligt har fået spørgsmål på om en sag skal genvurderes af den nye kommune man flytter til eller om den vurdering man fik i sin fraflytte kommune gælder i den kommune man flytter til.

Ifølge Ankestyrelsen er det ens fraflytter kommune som skal genvurderer ens sag, hvis der rettes tvivl om afgørelsen i ens sag er den rigtige jf. Ankestyrelsens principafgørelse 96-17.

Det vil sige at fraflytter kommunen skal se på og genvurderer for at se om afgørelsen er korrekt afgjort ud fra de oplysninger, borgerens argumentationer og hele udgangspunktet for den oprindelige afgørelse.

Hvis en borger får afslag i en afgørelse vil denne så også gælder i en nye kommune og kan kun genvurderes i fraflytter kommunen.

Dog vil man jo altid selv om man har fået afslag i en fraflytter kommune altid kunne søge tilflytter kommunen, hvis der er nye oplysninger.

Det er lige til at beskrive hvornår man kan søge en tilflytter kommune om hjælp eller andet, men er op til den enkelte kommune og i hvert enkelt sag.

Kontakt Behandl os ordentligt for nærmere og konkrete svar eller læs på Ankestyrelsens hjemmeside vedr. genvurdering

————————————————————————————–

Selvstændige erhvervsdrivende og A-kasse

Højesteret har den 30. april 2019 afsagt en dom som tilside sætter Ankestyrelsens praksis når der er tale om hvornår en selsstændig erhvervsdrivende kan få arbejdsløshedsdagpenge når denne blev arbejdsløs.

Ankestyrelsen har haft som praksis at dokumentationskravet var for at få understøttelse fra en A-kasse, så skulle den selvstændige have overdraget sin virksomhed eller være lukket ned. Højsesteret slår altså fast at dokumentationskravet om at virksomheden skal være overdraget eller lukket ned ikke kan gøres til en generel betingelse for at få arbejdsløshedsdagpenge.

Højesteret slog fast at der skal foretages en konkret vurdering i hver eneste sag for at kunne sige om personligt arbejde i en virksomhed er ophørt eller kun midlertidigt ophørt.

Læs dommen

————————————————————————————————-

Arbejde når man er på førtidspension

Der er blevet stillet spørgsmål om folk på førtidspension må arbejde. Her vil vi gøre opmærksom på sætning som ”Hvis man arbejder meget, vil kommunen i nogle tilfælde gøre pensionen hvilende” og læg mærke til at boligstøtte og andre tillæg kan blive nedsat eller fjernes alt efter indtægts størrelsen og her er der tale om årsindtægten.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver følgen om arbejde når man er på førtidspension tilkendt efter gammel ordning(før 2003)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver følgen om arbejde når man er på førtidspension tilkendt efter ny ordning(efter 2003)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver om frakendelse af førtidspension godkendt fra 1. januar 2003

Flygtningestatus, hvad ændres når mit hjemland kommer ind i EU

Flygtningestatus ændres til EU borger, men for du ikke kommer i vanskeligheder for får det som hedder permanent opholdskort, så Behandl os ordentligt anbefale du tager kontakt til en advokat. Så det gøres korrekt.

Husk det vil have indflydelse på om du kun skal have brøkpension altså ikke fuld pension eller du skal have fuld pension som alle andre her i landet.

Link til EU borgers ret til permanent opholdskort